mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Bruce

  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays

Par mani

Esmu 8 bērnu tēvs un 34 bērnu vectēvs. Es kalpoju par misijas prezidentu Floridas Tampas misijā. Man patīk mūzika, sports, patīk lasīt Svētos Rakstus, patīk vingrot, un es domāju, ka varētu jums teikt, ka es mīlu dzīvi. Man ir dziļi patiesa liecība par mormoņu Baznīcu.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es esmu mormonis, jo es saņēmu liecību, ka Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs ir patiess. Es mīlu Mormona Grāmatu, jo tā liecina par Kristu un Viņa Izpirkšanas upuri par mums visiem. Es esmu mormonis, jo es zinu, ka Džozefs Smits redzēja Dievu un Dēlu un bija Dieva aicināts pravietis.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es dzīvoju saskaņā ar ticību, darot labu. Katru dienu lūgšanā es lūdzu, lai Debesu Tēvs mani vada caur Svēto Garu, lai es varētu kalpot Viņam un uzmundrināt savus līdzcilvēkus. Es kalpoju misijā, lai palīdzētu citiem uzzināt patiesību.