mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Brian

  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik

Par mani

Es esmu gleznotājs. Lielākoties es gleznoju cilvēkus, bet tie nav portreti. Tie ir vairāk tādi kā stilizēti zīmējumi par cilvēka būtību. Es mīlu savu ģimeni, darbu, man patīk mūzika un ceļošana. Man patīk suņi. Man ļoti patīk garšīgi paēst (īpaši garšo taizemiešu ēdiens, jo es bērnībā piecus gadus dzīvoju Bangkokā). Ziniet, man ir ļoti labi draugi. Ar mani nav viegli sadzīvot, bet es mīlu un tieku savas ģimenes un draugu mīlēts. Tas ir ļoti jauki.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Lai gan gandrīz katrā reliģijā, ko esmu pētījis, esmu atradis daudz ko skaistu un patiesu, esmu sapratis, ka īpaši un ļoti svarīgi darbi ir sākušies un attīstās Pēdējo dienu svēto rokās ar Dieva vadību. Lai gan Baznīca un tās locekļi nav perfekti, esmu pārliecināts, ka šis darbs ir patiess un nepieciešams, un esmu saņēmis aicinājumu tajā piedalīties un par to esmu priecīgs. Es ticu, ka Jēzus Kristus ļoti noteikti un aktīvi vada šo darbu, un es esmu Viņu iepazinis un sajutis Viņa ietekmi, aktīvi iesaistoties kalpošanā, studējot Svētos Rakstus un izpildot priekšrakstus.

Personīgie stāsti

Kādas svētības tu esi saņēmis, pateicoties savai ticībai Jēzum Kristum?

Es ticu Jēzum Kristum un tam, ka, pateicoties Viņa dzīvei un Izpirkšanai, mana dzīve uz Zemes ir piepildītāka un es varu iegūt mūžīgo dzīvi, kur es būšu vajadzīgs, noderīgs un daudz laimīgāks un kur mana laime būs daudz pilnīgāka. Lai gan es neizprotu Izpirkšanu pilnībā, es ticu tās patiesumam. Sapratne par Jēzus ciešanām mūsu visu labā mudina mani darīt labu un būt labākam. Tā motivē piedalīties Viņa darbā, mīlot un kalpojot citiem, cik labi vien spēju, kā arī iesaistīties darbā, lai palīdzētu arī citiem pieņemt Viņa dāvāto pestīšanu. Šī ticība man liek būt labākam vīram, tēvam un labākam draugam. Katrā no šīm jomām man vēl tāls ceļš ejams, bet es paļaujos uz Viņa žēlastību, spēku, neaprakstāmo labvēlību un paļaušanos uz mani.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Ticība ir dzīvesveids. Ja ticība nemudina rīkoties, tad tā nav ticība. Es ceru, ka visu, ko daru, nosaka mana ticība — manu darbu, spēli, manas dzīves gaišos brīžus un pārbaudījumus, nemaz nerunājot par pielūgsmi, — gan apzinātu un mērķtiecīgu (lūgšana, dziedāšana, studēšana, meditēšana), gan nejaušu, negaidītu un pārsteidzošu (tiekot pēkšņi izglābtam no briesmām vai pazemojuma vai piepeši pamanot, cik neaprakstāmi skaists kāds vai kaut kas ir, vai negaidot saprotot, ka diezgan neatkarīgi no manas gribas vai nodomiem es esmu iesaistīts kādā Dieva iecerē). Es domāju, ka pirmais pielūgsmes veids mani sagatavo tam, lai es piedzīvotu un pievērstu uzmanību otrajam.