mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Beatta

  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth

Par mani

Visu savu laiku es pavadu, esot māmiņa diviem ļoti skaistiem bērniņiem. Man ir grāds fotografēšanā, un es turpinu tvert pasauli, kad vien mani mammas un sievas pienākumi to atļauj. Esmu somiete, kas precējusies ar amerikāni. Mājās mēs runājam somiski. Man patīk pavadīt laiku ar draugiem, radīt kaut ko skaistu, pārāk bieži ēst saldējumu, ar vīru skatīties pārraides vēlu vakarā, klausīties mūziku un pavadīt laiku brīvā dabā.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Jēzus Kristus ir mans Glābējs, un es zinu, ka Viņš mani mīl tāpat kā ikkatru no mums. Es esmu mormone, jo es mīlu doktrīnu par mūžīgajām ģimenēm, kas nozīmē, ka ar saviem mīļajiem cilvēkiem varu dzīvot mūžīgi. Manā dzīvē ir bijuši grūti brīži, bet sapratne par to, no kurienes es nāku, ka esmu mīlošā Debesu Tēva meita, un to, kas ir pēc šīs dzīves, ir palīdzējusi man paļauties uz To Kungu un iegūt mieru, kas nāk no Kristus veiktās Izpirkšanas. Es zinu, ka katram no mums ir svarīga loma un Tas Kungs vēlas mums palīdzēt un vadīt, lai mēs ne tikai iegūtu laimi šajā dzīvē, bet arī, lai sasniegtu savu potenciālu un kļūtu par tik labiem cilvēkiem, cik iespējams. Man patīk arī tas, ka Tas Kungs joprojām sarunājas ar mums caur dzīvo pravieti, kurš palīdz šajā ticības ceļā, esot kā sargs, kas visu pārrauga no torņa.

Personīgie stāsti

Kā Mormona Grāmata ir palīdzējusi tev izprast dzīves mērķi?

Mormona Grāmata man ir mācījusi, ka mēs esam, lai gūtu prieku, paliekošu prieku, nevis tādu, kas izgaist pamostoties. Tāpat tā man ir mācījusi, ka visām lietām jābūt pretstatā, jo bez bēdām mēs nezinātu, kas ir prieks. Mormona Grāmata man ir palīdzējusi saprast, ka mums ir izvēles un rīcības brīvība, lai mēs varētu gūt zināšanas un pieredzi un atrast atpakaļceļu pie mūsu Debesu Tēva. Ar Mormona Grāmatas palīdzību esmu sapratusi, ka, izvēloties Kristu un sekojot Viņa mācībām, es varu un varēšu just laimi un cerību pat grūtībās. Kristus veiktā Izpirkšana ir vienīgais veids, kā varam nokļūt atpakaļ mājās.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Man patīk kalpot baznīcā. Esmu vēsturniece un veicu pierakstus par draudzes pasākumiem, bērnu dzimšanu un citām izmaiņām. Es fotografēju jaunos draudzes locekļus arhīvam, lai ikkatrs cits citu varētu iepazīt labāk. Tāpat es palīdzu sieviešu organizācijai plānot un organizēt pasākumus saskaņā ar to sieviešu interesēm un vajadzībām, kas ir mūsu bīskapijā/draudzē.