mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Angie Pamela Wong Diaz

  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong

Par mani

Mana aizraušanās ir ēdiena gatavošana un ēšana. Mans ēdiena gatavošanas raidījums ir atšķirīgs, jo es mācu evaņģēliju un ēdiena gatavošanu kopā ar ģimeni, un tas ir svarīgi. Virtuvē mēs mācāmies būt vienoti, veidot tradīcijas un izrādīt mīlestību; mēs palīdzam viens otram, mēs izrādām pateicību, un bērni arī piedalās un mācās. Tas ir tas, ko mani vecāki man mācīja, un to es mācīju maniem bērniem jau no mazotnes. Izmantojot ēdienu receptes, kursus un seminārus, es mācu baznīcas māsām un sievietēm, kā kļūt pašpaļāvīgām mājās. Tas nav viegli sievietēm, kurām ir problēmas dzīvē un jāveic darbi mājās, darbā un jāparūpējas par bērniem, bet tas ir iespējams. Katru dienu es pieceļos no rīta un skaitu lūgšanu, lai iesāktu jaunu, skaistu dienu. Lai tas būtu vieglāk, es smaidu un esmu laimīga. Kā trīs mazu bērnu māte, es esmu ļoti aizņemta ar saviem darbiem. Viņi ir mana prioritāte dzīvē. Mans brīnišķīgais vīrs ir mans atbalsts. Mēs veidojam raidījumu kā pāris un palīdzam viens otram kā ģimene. Es cenšos piepildīt savus mērķus dzīvē un būt tik laba, cik vien spēju. Vienīgā sieviete šajā kanālā, kura strādā pie šī raidījuma, ir taisnīga baznīcas locekle, kura vienmēr cenšas palīdzēt citiem. Bet es zinu, ka es mācu evaņģēliju, kad cenšos darīt to labāko un esmu piemērs citiem.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Mani vecāki audzināja mani pēc Baznīcas mācībām. Es esmu mormone. Šajā dzīvē, būdama pusaudze, es mācījos, es ieguvu pieredzi un es atradu savus standartus. Caur savām personīgajām pieredzēm es nonācu pie atziņas, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir patiesā Baznīca. Es lūdzu, lai to saprastu, un es saņēmu savu atbildi. Katru dienu es saņemu tam apstiprinājumu caur savām svētībām un iespējām pilnveidoties. Es zinu, ka es esmu Dieva meita, ka Viņš eksistē, ka Viņš deva man Jēzu kā manu Glābēju un vienīgi es varu izlemt, vai es sekošu Viņam vai nē. Viņš atbildēja uz manām lūgšanām. Savā dzīvē esmu sapratusi: lai pilnveidotos, mums jāsaskata pozitīvais mūsu pārbaudījumos. Ar evaņģēliju ir vieglāk pārvarēt dzīves grūtības. To evaņģēlijs man ir mācījis manā ikdienas dzīvē. Es to redzu savos bērnos, kad es mācu viņiem evaņģēliju un kad viņi, līdzīgi bērniņiem, vienkārši skaita lūgšanu, izsaka pateicību un lūdz kaut ko. Tādējādi es zinu bez šaubām, ka šī Baznīca un evaņģēlijs ir patiess, jo es to redzu savā personīgajā dzīvē un manas ģimenes locekļu dzīvēs. Tas padara mūs stiprākus.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es dzīvoju saskaņā ar savu ticību, kad kalpoju citiem, tas ir tas, ko mācīja Skolotājs. Es atceros, kad es uzstādīju mērķi — kalpot vietējā veco ļaužu pansionātā. Es piedāvāju viņiem Ziemassvētku maltīti, atvedu viņiem dāvanas un veltīju savu laiku, lai lasītu viņiem priekšā vai vienkārši uzklausītu viņu stāstus. Tā bija unikāla pieredze. Mēs palīdzējām kopā ar Baznīcas jauniešiem, un es daudz mācījos. TV raidījumā es izmantoju zināšanas, ko esmu ieguvusi par pārtikas krājumiem un mājsaimniecību. Pateicoties šīm iemaņām, ar daudz pozitīvāku attieksmi varu stāties pretī grūtībām. Šādā veidā es varu gūt sekmes. Katru dienu, lai pilnveidotos, es individuāli un kopā ar savu ģimeni dzīvoju saskaņā ar savu ticību. Es neesmu pilnīga, bet es cenšos pilnveidoties tajā, ko es daru, lai palīdzētu tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Man patīk palīdzēt citiem un mācīt tās nedaudzās lietas, ko es zinu. Ēdiena pagatavošanas recepte ir līdzīga ticībai. Evaņģēlijā ir nepieciešamas vairākas sastāvdaļas, lai padarītu ēdienu nevainojamu. Tāpat ir ar ticību, evaņģēliju, mīlestību, ģimeni, personīgo harizmu un piemēru. Palīdzot mūsu līdzcilvēkiem šajās un daudzās citās lietās, mēs varēsim pagatavot izcilu ēdienu. Mums visiem mūsu virtuvē ir dažādas sastāvdaļas, bet mēs nezinām, kā tās pareizi izmantot, lai pagatavotu īpašu ēdienu. Līdzīgā veidā mums vajag pielietot šīs sastāvdaļas mūsu ikdienas dzīvē, lai piedotu garšu mūsu ēdienam un mūsu dzīvei. Evaņģēlijs mums māca šīs un citas lietas, tādēļ pielietosim visu šo mūsu ticībā.