mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Andres

  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez

Par mani

Es nāku no vietas ar siltu klimatu un man patīk āra aktivitātes. Man ļoti patīk dzīvot teltīs pie ezera, pludmalē vai kalnainā apvidū. Nedēļas nogalēs man patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni peldot, slēpojot, braucot ar laivām vai vienkārši kopā atpūšoties. Šie man ir paši laimīgākie mirkļi. Man ir ļoti īpaša ģimene. Mana jaukā sieva, ar kuru esmu precējies 20 gadus, ir ļoti īpaša sieviete. Mums ir 15 gadus veca brīnišķīga meita un 17 gadus vecs sportisks dēls. Viņi ir mana laime un prieks. Mana piederība Baznīcai ir palīdzējusi man gūt labāku izpratni par to, kādam ir jābūt tēvam, vīram, brālim un pilsonim. Tā arī palīdzēja man saprast, ka svarīgākās lietas, ko varu paveikt, ir savas mājas sienās. Es esmu iemācījies, ka mans galvenais uzdevums ir rūpēties un kalpot savai ģimenei. Es viņus nemainītu ne pret ko citu šajā pasaulē.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es uzaugu kā šīs Baznīcas loceklis, un pieaugot es varēju saprast un uzzināt, kāpēc es esmu šajā baznīcā. Es gribēju būt par mormoni, jo es ticu, ka ģimenes attiecības ir mūžīgas, pat nāve nespēj tās saraut. Es esmu mormonis, jo es ticu, ka mēs kopā kā ģimene varam cits citu pasargāt no šīs pasaules briesmām; mēs varam palīdzēt cits citam palikt morāli šķīstiem un atcerēties, ka esam mūžīgā ģimene. Es esmu mormonis, jo saprotu, ka es esmu Dieva dēls, Viņš mani mīl, un es mīlu Viņu: Dievu, Kurš ir īsts, sajūtams un sasniedzams mums visiem. Es esmu mormonis, jo es saprotu Glābēja, Pestītāja, nepieciešamību, kas palīdz mums atgriezties pie mūsu Dieva, kurš ir mūs radījis. Es esmu mormonis, jo zinu, cik svarīga un nepieciešama ir sievietes loma radīšanā un laimes ieceres īstenošanā. Taču daudz svarīgāk ir tas, ka es esmu mormonis, jo zinu, ka kādu dienu mēs visi dzīvosim kopā mūžīgi ar saviem mīļajiem cilvēkiem.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es daru visu iespējamo, lai es būtu labs cilvēks un godīgs savās rīcībās. Pašlaik baznīcā es ieņemu amatu, kurā es kalpoju 3500 cilvēkiem. Šajā aicinājumā es veltu no 12 līdz 15 stundām nedēļā. Mani tiešie pienākumi ir saistīti ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, un es cenšos viņiem palīdzēt iestāties skautu programmā, tādā veidā būt par labiem pilsoņiem, skolniekiem, krietniem dēliem un meitām. Es cenšos viņus iedvesmot būt morāli šķīstiem, paklausīt baušļiem un vietējiem likumiem. Mēs vienmēr meklējam iespējas, kā sniegt nozīmīgu kalpošanu apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem. Katru mēnesi es kopā ar savu dēlu apciemoju trīs vai četras ģimenes, kas mums ir uzticētas, rūpējoties un pārliecinoties, ka viņiem nekā netrūkst. Mēs apciemojam viņus mājās, lai dalītos cerības, mīlestības un ticības vēstījumā. Tā ir lieliska iespēja kalpot citiem un mīlēt savus kaimiņus, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, izcelsmes vai tautības.