mormon.org Visā pasaulē

Kādas lietas jums liecina par Dieva esamību?

Oficiālā atbilde

Dievs ir devis daudzus pierādījumus Savai esamībai. Viens no tiem ir liecība, ko sniedz Viņa radītais: „Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa roku darbu” (Psalmi 19:2). Vai tu kādreiz esi godbijībā raudzījies naksnīgajās debesīs un miljardos zvaigžņu, kas ir tanīs? Vai pētījis lapas vai zieda sarežģīto uzbūvi? Vai brīnījies par jaundzimušu mazuli? Šīs skaistās un sarežģītās radības neradās nejauši. Tās ir Dieva, tava Debesu Tēva, radības. Tās var tev atgādināt par Viņa esamību un par Viņa mīlestību pret Viņa bērniem. Kāds senatnes pravietis paziņoja: „Viss norāda uz to, ka ir Dievs; jā, patiesi zeme … un tās kustība, jā, un arī visas planētas, kuras kustas savā noteiktajā kārtībā, liecina, ka ir Augstākais Radītājs” (Mormona Grāmata, Almas 30:44).

  • Ja jūs esat kāpuši kalnā, kurā nav izveidoti celiņi, jūs visticamāk esat redzējuši taku atzīmes — kārtīgu sakārtotu akmeņu krāvumu, kuru aiz sevis ir atstājis kāds cits tūrists. Ieraugot šādu rūpīgi sakārotu akmeņu grēdu, jūs viegli varat iedomāties, ka to ir veidojis zinošs cilvēks, nevis vienkārši pavirši sametis kopā. Līdzīgi — dabiskā likuma skaistums un vienkāršība nemitīgi man rada spēcīgu personīgu iespaidu, ka visu ir radījusi saprātīga būtne — tas neattiecas uz ko konkrētu vai lietām, kuras varam redzēt sev apkārt kopumā, bet gan uz ārkārtīgi smalkiem pamatlikumiem, kas to visu regulē. Kā zinātnieks — es esmu pētījis, kā fizika izskaidro lielo molekulu, kas ir būtiskas dzīvībai, darbību un kā evolūcijas principi var tikt pielietoti, lai rastu risinājumus sarežģītām problēmām. Visas šīs pieredzes ir nostiprinājušas manu ticību. Rādīt vairāk

  • Mēs esam pierādījumu aplenkti. Iespējams, visskaidrāk redzamais pierādījums ir mūsu parastais dzīves cikls šeit, uz Zemes, un tas, ko no tā varam iegūt. Mēs piedzimstam, attīstāmies kā bērni un pusaudži, un galu galā nonākam tādā posmā, kur varam uzsākt savu karjeru. Tad mēs precamies, un mums dzimst bērni. Šie vairāki līmeņi, kad mēs cītīgi strādājam, esam pašpaļāvīgi, vienoti viens ar otru laulībā un audzinām bērnus, sniedz mums neierobežotas iespējas mācīties un kļūt gudrākiem. Un vēlākajos dzīves posmos, kad kļūstam vecāki, mēs saskaramies ar sāpīgām ciešanām, tai skaitā mūsu mīļoto zaudējumu, un galu galā arī nāve dāvā mums perspektīvu, kas nodrošina gudrību un līdzjūtību. Šīs pieredzes un izaugsme mums, manuprāt, netiek dotas tāpat vien. Es ticu, ka tā ir daļa no mūsu uzdevuma šeit, uz Zemes. Es ticu, ka ir sava veida dzīve pēc nāves un ka mūsu pieredzes šeit, uz Zemes, mūs labāk tai sagatavos. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem