mormon.org Visā pasaulē

Kā Pēdējo dienu svētie izprot Svēto Garu? Kas ir Svētais Gars?

Oficiālā atbilde

Svētais Gars ir viens no Dievības locekļiem kopā ar Dievu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu. Svētajam Garam ir kopējs mērķis ar Tēvu un Dēlu, taču Viņš ir atsevišķa būtne. Tas Kungs atklāja caur Džozefu Smitu:

„Svētajam Garam nav ķermeņa no miesas un kauliem, bet tas ir gars. Ja tas tā nebūtu, Svētais Gars nevarētu mājot mūsos” (Mācība un Derības 130:22).

Svētā Gara īpašā misija ir liecināt par Tēvu un Dēlu, atklāt patiesību (Mormona Grāmata, Moronija 10:4, 5), mierināt mūs (Jāņa 14:26) un darīt mūs svētus. Viņš ir dievišķs padomdevējs un skolotājs.

  • Rādīt vairāk

  • Svētais Gars ir Trīsvienības jeb Dievības loceklis. Viņš ir garīga būtne. Mūsu Debesu Tēvs izmanto Svēto Garu, lai sarunātos ar mums. Svētais Gars mūs māca par visu lietu patiesumu. Kā daļu no savām kristībām es saņēmu Svētā Gara dāvanu, kas nozīmē, ka Svētais Gars būs mans pastāvīgais pavadonis tik ilgi, kamēr es palikšu cienīga. Pat pirms kristībām Svētais Gars var uzrunāt mūsu sirdis un prātus un pateikt mums, kas ir patiess. Pēc kristībām uz tevi nolaižas Svētais Gars, kā tas notika ar Kristu, kad Viņš tika kristīts. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem