mormon.org Visā pasaulē

Kas sarakstīja Mormona Grāmatu?

Oficiālā atbilde

Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par to, ka Jēzus Kristus patiešām dzīvoja un ka Viņš ir Dieva Dēls. Tā satur senu praviešu rakstus. Viens no šiem praviešiem vārdā Lehijs dzīvoja Jeruzālemē aptuveni 600 g. pr. Kristus. Dievs pavēlēja Lehijam vadīt nelielu ļaužu grupu uz Amerikas kontinentu. Tur viņi kļuva par lielu civilizāciju.

Dievs turpināja aicināt praviešus šo ļaužu vidū. Mormona Grāmata ir viņu praviešu un pierakstu glabātāju rakstu apkopojums. Tā ir nosaukta Mormona vārdā, kurš bija viens no pēdējiem šiem senajiem praviešiem.

Šie pravieši zināja par Debesu Tēva ieceri Viņa bērniem un par Jēzus Kristus misiju. Viņi pierakstīja, ka Kristus pēc Savas Augšāmcelšanās parādījās Amerikas kontinenta iedzīvotājiem, mācīja viņiem Savu evaņģēliju un izveidoja Savu Baznīcu viņu vidū. Grāmatā ietvertas Jēzus Kristus mācības, kas liecina par Viņa veikto Izpirkšanu un Viņa mīlestību. Tā atbalsta un apstiprina Bībeli.

Mormona Grāmatas noslēgumā ir dots lielisks apsolījums, ka tie, kuri to lasīs un sirsnīgi lūgs par to, ar Svētā Gara spēku varēs zināt, ka tā ir patiesa (Moronija 10:4).

  • Šīs grāmatas lasīšana burtiskā nozīmē ir izmainījusi manu dzīvi. Mormona Grāmata ir pierakstu krājums par notikumiem, kas sniedzas senā pagātnē — apmēram no 600. gada p.m.ē. līdz 400. gadam m.ē., bet tikai nesen, 19. gadsimtā, tā ir pārtulkota no senās ēģiptiešu valodas angļu valodā. Kopš tā laika tā ir tulkota simtiem dažādās valodās, ieskaitot arābu, urdu, hindu un persiešu valodu. Mormona Grāmatu sarakstījuši daudzi senie pravieši vietā, kas tagad pazīstama kā Amerikas kontinents. Gandrīz tūkstoš gadu ilgā periodā šie pieraksti tika nodoti no paaudzes paaudzē, un, kamēr Bībele tika pierakstīta Tuvajos un Vidējos Austrumos, arī otrā pasaules malā tika veikti pieraksti, kas pazīstami kā Mormona Grāmata, un tajos ir ietverti tie paši vēstījumi, ko Dievs vēlējās, lai viņa bērni zinātu, proti, kāda ir dzīves jēga, kāpēc mēs nākam uz Zemes un Kristus nozīmīgā loma. Iemesls, kādēļ grāmata ir nosaukta par Mormona Grāmatu, ir tāds, ka pravietis, vārdā Mormons, veda pierakstus un nodeva tos savam dēlam. Patiesībā tie ir Svētie Raksti, kam ir tāds pats nolūks kā Bībelei — Mormona Grāmata liecina par Kristu un ir vēl viena liecība par Kristu. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem