mormon.org Visā pasaulē

Kas ir priesterība?

Oficiālā atbilde

Priesterība ir pilnvaras rīkoties Dieva Vārdā. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā šodien pastāv tās pašas priesterības pilnvaras, kas pastāvēja sākotnējā Baznīcā, ko nodibināja Jēzus Kristus. Ar šīm pilnvarām Baznīca tiek vadīta un pārvaldīta.

Visi vīriešu dzimuma Baznīcas locekļi var saņemt priesterību, lai palīdzētu vadīt Baznīcu un kalpot Debesu Tēva bērniem. Vīrietis, kuram ir priesterība, var kalpot šādi:

  • vadīt Baznīcas vienības;
  • izpildīt Baznīcas priekšrakstus, piemēram, kristīšanu;
  • dot priesterības svētības slimajiem.

Dievs sagaida, ka tie, kuriem ir dotas šīs svētās priesterības pilnvaras, dzīvos pēc Jēzus Kristus parauga un kalpos ar mīlestību, lēnprātību un laipnību.

  • Priesterība ir spēks, ko cilvēkam ir deleģējis Dievs. Tas ir spēks rīkoties Dieva Vārdā Viņa bērnu labad. Tas ir spēks darīt brīnumus. Vienkāršāk sakot, tas ir spēks kalpot tuvākajam, dažos gadījumos — pāri savām spējām. Lai varētu izmantot priesterību, jūsu vēlmēm un rīcībai ir jāsakrīt ar to, kādas tās ir Dievam. Līdz 1978. gadam negroīdās rases pārstāvjiem nepiešķīra priesterību, un tas izraisīja daudzus strīdus gadu gaitā. Mans kā melnādainā Pēdējo dienu svētā uzskats — uzsvars uz uzskatu — ir, ka es patiešām nezinu, kāpēc Dievs to atturēja no melnādainajiem. Mormona Grāmatā ir pants, kas saka: „Ticiet Dievam; ticiet, ka Viņš ir un ka Viņš ir visu radījis gan debesīs, gan uz zemes; ticiet, ka Viņam ir visa gudrība un visa vara gan debesīs, gan uz zemes; ticiet, ka cilvēks nesaprot visu to, ko Tas Kungs var saprast” (Mosijas 4:9). Šis Svēto Rakstu pants māca, ka cilvēks nevar saprast visas lietas. Mums nav Dieva saprašana. Viss, ko mēs varam, ir uzticēties Viņam. Es zinu, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir patiess, ne tāpēc, ka mani būtu kāds pārliecinājis vai piespiedis, bet tāpēc, ka es pats to esmu uzzinājis no Dieva. Ja Tas Kungs grib, lai es pēc tā ticu vēl kam citam, esmu ar to mierā, jo Viņš pavisam noteikti zina daudz vairāk par mani. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem