mormon.org Visā pasaulē

Kā mēs varam stiprināt savu ticību Jēzum Kristum?

Oficiālā atbilde

Mormona Grāmatas pravietis Alma ticību salīdzināja ar sēklu. Ja iedēsta sēklu un to kop, ja tā ir laba sēkla, tā izaugs un pēc laika nesīs augļus (Almas 32:28-43). Tāpat ir ar ticību. Ja cilvēks ir paklausīgs Dieva baušļiem, studē Viņa vārdu un vēlas ticēt Kristum, ticība viņā augs.

  • Ticiet Viņam. Esmu mācījusies, ka mūsu Glābējs mums apsola ļoti daudz un mums ir jātic, ka Viņš var piepildīt Savus solījumus. Kad esam iemācījušies Viņam uzticēties, mūsu ticība kļūs aizvien spēcīgāka, redzot Viņa solījumus piepildāmies mūsu dzīvē. Rādīt vairāk

  • Es esmu jaunpievērstais baznīcā, tādēļ man vajadzēja daudz studēt, lūgt un rīkoties. Es uzzināju, ka pirms ticības jāgūst zināšanas. Lai es iegūtu lielāku ticību savam Glābējam, man par Viņu bija jāmācās, un tas notika, studējot Svētos Rakstus un lūdzot. Man tiešām patīk citāts „Pielietojot zināšanas, tās kļūst par spēku”, tā nu pēc tam, kad biju guvis vairāk zināšanu, man ar tām bija kaut kas jādara. Cenšoties sekot Viņa piemēram un dzīvot pēc Viņa mācībām, mana ticība Glābējam kļuva spēcīgāka. Ļoti vienkārši, bet tas strādā — neticiet man uz vārda, bet pamēģiniet paši. Rādīt vairāk

  • Es ticu, ka mēs varam vairot mūsu ticību Kristum katru reizi, kad mēs darām Viņa gribu. Tas ir tik viegli!! Mēs darām to, kas ir pareizi, un uzreiz sajūtam prieku vai mieru!! Kādu atbildi mēs vēl gribētu saņemt? Gluži kā pats Glābējs ir mācījis: „Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai Mana mācība ir no Dieva vai Es runāju pats no Sevis.” Es, Viviāna Munjosa, pati zinu, ka Tas Kungs NEKAD nav runājis pats no Sevis!! Viņš ir Kristus, dzīvā Dieva Dēls, mūsu Kungs un Glābējs, un katru reizi, kad es daru to, ko Viņš vēlas, un esmu taisnīga un uzticīga sieviete, es atkal varu pieredzēt Viņa spēcīgo solījumu, ko Viņš mums deva, — mēs zināsim, vai Viņš patiesi ir tas, par ko Viņš Sevi pasludināja!!! Un es atkal jūtu, ka tā ir patiesība!!! Rādīt vairāk

Bez rezultātiem