mormon.org Visā pasaulē

Kas ir Palīdzības biedrība?

Oficiālā atbilde

Palīdzības biedrība ir vecākā un lielākā sieviešu organizācija pasaulē. Palīdzības biedrība tika nodibināta 1842. gadā sievietēm no 18 gadu vecuma. Tās mērķis ir palielināt ticību un personīgo taisnīgumu, stiprināt ģimenes un mājas, kā arī palīdzēt grūtībās nonākušajiem.

  • Palīdzības biedrība ir organizācija, lai sievietes varētu satikties un atrast veidus, kā citiem palīdzēt garīgi, laicīgi vai kā citādi. Sievietes Palīdzības biedrībā cenšas attīstīt savus talantus, kalpot citiem un mācīt Jēzus Kristus evaņģēliju. Starp baznīcas māsām var just patiesu sadraudzību, jo tās apciemo cita citu un palīdz panest cita citas nastas. Rādīt vairāk

  • Palīdzības biedrība ir brīnišķīga Baznīcas sieviešu biedrība. Rādīt vairāk

  • Palīdzības biedrība man kā mormonei ir neatņemama sastāvdaļa. Svētdienās es eju uz baznīcas stundām, kur tiekas tikai sievietes un vairāk mācās par Jēzu, Viņa evaņģēliju un Dieva plānu Viņa bērniem. Mēs runājam par to, kā kļūt par labākām sievām, mātēm un draudzenēm. Kā Palīdzības biedrības locekle es daru savu darba daļu, lai palīdzētu, gādājot par maltītēm tiem, kam tās nepieciešamas, vai vienkārši pasēžot kopā ar kādu sievieti, kas, iespējams, jūtas vientuļa vai cieš kā citādi. Man ļoti patīk dalīties ar draudzenēm Palīdzības biedrībā tajā, ko esmu mācījusies, kas varētu būt viņām noderīgas. Palīdzības biedrība man palīdzēja izdzīvot laikā, kad 19 gadu vecumā zaudēju savu māti un 28 gadu vecumā izšķīros. Es biju priecīga, ka Palīdzības biedrība bija manā dzīvē, kad mana meita zaudēja redzi, dēlam attīstījās epilepsija un man atklāja vēzi. Palīdzības biedrības sievietes mani ir uzmundrinājušas bēdu un nelaimju laikā. Es nezinu, kur es tagad būtu, ja manas draudzenes nebūtu par mani rūpējušās, atbalstījušas un mierinājušas. Nosaukums Palīdzības biedrība precīzi raksturo organizācijas būtību. Mēs atbalstām ikvienu (ne tikai sievietes), kuram tas ir vajadzīgs. Rādīt vairāk

  • Palīdzības biedrība ir Pēdējo dienu svēto Baznīcas vispasaules organizācija sievietēm. Tā ir viena no lielākajām sieviešu organizācijām pasaulē. Daži varētu izmantot terminus „sieviešu līga” vai „labdarības organizācija”, lai raksturotu Palīdzības biedrību, un abi šie termini zināmā mērā atklāj to, kāds ir Palīdzības biedrības mērķis. Mēs satiekamies katru svētdienu, un mēneša laikā mums ir regulāras aktivitātes un pasākumi, kas mums palīdz attīstīt mūsu talantus, apgūt jaunas iemaņas un kalpot savās ģimenēs un kopienās. Palīdzības biedrības devīze ir „Žēlsirdība nekad nebeidzas,” kas nāk no Pāvila mācībām korintiešiem Jaunajā Derībā. Manā skatījumā šai devīzei ir vismaz divas nozīmes: (1) Žēlsirdība šajā Bībeles fragmentā ir raksturota kā tīrā Kristus mīlestība, un mēs zinām, ka tad, kad mēs rīkojamies Kristus mīlestībā vai izrādām Kristus mīlestību savos darbos, mēs nekad nekļūdāmies. (2) Žēlsirdība pasaulīgākā nozīmē var būt skaidrota kā palīdzības sniegšana tiem, kam tā ir nepieciešama, sabiedriskā labuma sekmēšana vai arī darbošanās vispārējam sabiedrības labumam. Es ticu, ka katrs žēlsirdībā veikts darbs ir nozīmīgs. Palīdzības biedrība izmanto šos abus skaidrojumus un mudina tās locekles darīt labu — īsumā! Mēs cenšamies sekot Jēzus piemēram — būt aktīvām savās ģimenēs, draudzēs un kopienās, veicinot pozitīvu, iedvesmojošu un iedrošinošu atbalstu un palīdzību apkārtējiem cilvēkiem — ne tikai mūsu baznīcas locekļiem, bet visiem! Es uzskatu, ka sievietēm ir unikālas dāvanas un spējas ietekmēt gaisotni un vidi ap viņām un ka Palīdzības biedrība palīdz man to darīt. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem