mormon.org Visā pasaulē

Kāda ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas attieksme pret homoseksuālismu un viendzimuma laulību?

Oficiālā atbilde

Bībelē Pāvils sludināja romiešiem, ka homoseksuālas attiecības ir grēks (skat. Romiešiem 1:24-32). Vecās Derības laikā Mozus savā likumā rakstīja, ka homoseksuālas attiecības ir pretējas Dieva likumam (skat. 3. Mozus 20:13).

Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, par homoseksuālismu izdeva šādu paziņojumu: „Mēs ticam, ka laulība starp vīrieti un sievieti ir noteikta no Dieva. Mēs ticam, ka laulība var būt mūžīga, ja Tā Kunga namā tiek pielietots mūžīgās priesterības spēks („Ģimene — Vēstījums pasaulei”, ko ar Tā Kunga iedvesmu sarakstījuši divpadsmit mūsdienu apustuļi).

Cilvēki vaicā par mūsu nostāju attiecībā uz tiem, kuri sevi uzskata par, tā sauktajiem, gejiem un lezbietēm. Es atbildu, ka mēs mīlam viņus kā Dieva dēlus un meitas. Viņiem, iespējams, ir zināmas spēcīgas un grūti kontrolējamas noslieces. Vairumam cilvēku laiku pa laikam mēdz būt dažāda veida noslieces. Ja viņi nepadodas šīm nosliecēm, viņi var doties uz priekšu — tāpat kā citi Baznīcas locekļi. Ja viņi pārkāpj šķīstības likumu vai Baznīcas morāles standartus, viņi, tāpat kā citi cilvēki, tiek pakļauti Baznīcas disciplīnai.

Mēs vēlamies palīdzēt šiem cilvēkiem, stiprināt viņus, atbalstīt viņus problēmās un palīdzēt viņiem grūtībās. Taču mēs nevaram neko nedarīt, ja viņi iesaistās amorālās darbībās, ja viņi cenšas atbalstīt un aizstāvēt, un dzīvot, tā sauktajā, viendzimuma laulībā. Ja mēs to pieļautu, tas nozīmētu, ka mēs neņemtu nopietni ļoti nopietno un svēto Dieva iedibināto laulību un tās galveno mērķi — veidot ģimeni” (Ensign, 1998. g. nov., 71).

  • Mēs visi esam gudra un žēlsirdīga Dieva dēli un meitas. Homoseksuāļus un heteroseksuāļus Viņš mīl vienādi. Viņam nav favorītu. Taču tas nenozīmē, ka Viņš vienmēr ir priecīgs par lēmumiem, kurus pieņemam savā dzīvē. Dievs vēlas, lai visi Viņa bērni ir laimīgi, tādēļ Viņš ir devis mums vairākus baušļus, pēc kuriem dzīvot, un ir teicis — ja mēs pēc tiem dzīvosim, mēs varēsim rast prieku. Viņš zina, ka dažus baušļus būs grūti ievērot, bet galu galā, ja pastāvēsim līdz galam, mēs sapratīsim, kāpēc baušļi ir vajadzīgi un kā tie var svētīt mūsu dzīvi. Dieva morālie likumi koncentrējas uz laulību starp vīrieti un sievieti un tad — uz intīmajām, fiziskajām attiecībām, kas seko pēc tam. Viņš vēlas, lai intīmās un fiziskās attiecības ir īpašas, tāpēc ir noteicis mums robežas. Jebkādas intīmas un fiziskas attiecības ārpus laulības, ieskaitot viendzimuma attiecības, mums nesniegs patiesu laimi. Dievs pilnībā saprot seksuālo vēlmju spēcīgo dabu, taču sagaida, lai mēs to kontrolējam un turam Viņa noteiktajās robežās. Ja mums nav tā svētība satikt piemērotu partneri šajā dzīvē vai mūs piesaista kāds no sava dzimuma, Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu celibātā. Viņš var vieglāk mūs svētīt šajos apstākļos un ļauj mums dzīvot apmierinātiem un piepildītiem bez seksuālās tuvības. Galu galā katram pašam ir jāizvēlas, bet patiesu laimi var sasniegt tikai paklausībā. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem