mormon.org Visā pasaulē

Vai vīrs un sieva var būt kopā mūžīgi? Vai Pēdējo dienu svētie tic, ka debesīs ģimenes dzīvos kopā?

Oficiālā atbilde

Ģimenes attiecības var būt mūžīgas — ne tikai šajā dzīvē.

Tāpat kā daži no dzīves lielākajiem gandarījumiem rodami ģimenes attiecībās, tuva ģimenes locekļa zaudējums var būt par dziļu bēdu iemeslu.

Jēzus Kristus piešķīra Saviem mācekļiem spēku saistīt ģimenes kopā uz mūžību; Viņš teica: „Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs” (Mateja 16:19).

Ar nāvi mūsu attiecībām ar mīļajiem tuviniekiem nav jābeidzas. Tas Kungs atklāja Džozefam Smitam, ka „tas pats draudzīgums, kas ir starp mums šeit, būs starp mums tur [mūžībā], tikai tas būs saistīts ar mūžīgo godību” (Mācība un Derības 130:2).

Ģimenes locekļi, kuri pieņem Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un seko Viņa piemēram, var būt kopā mūžīgi caur svētiem priekšrakstiem, kas tiek veikti Dieva svētajos tempļos. Šie priekšraksti sasaista vīru un sievu kopā uz mūžību un bērnus ar vecākiem kā mūžīgu ģimeni. (Skat. „Ģimene — Vēstījums pasaulei”.)

  • Absolūti! Šis brīnišķīgais apsolījums ir viena no lielākajām svētībām, kuru varam saņemt. Caur atbilstošām priesterības pilnvarām ģimenes var tikt garīgi saistītas kopā uz visiem laikiem un mūžību. Šī svētība tiek saņemta svētajā templī. Zināšanas par to, ka mana ģimene un es būsim mūžīgi kopā un ka Debesu Tēvs ir manas mājsaimniecības galva, man sniedz patiesu prieku. Rādīt vairāk

  • Ģimene ir pati skaistākā pieredze, ko Dievs man šajā dzīvē ir devis, un Dievs ļauj šīm attiecībām pilnveidoties arī pēc šīs dzīves — visā mūžībā. Jo viņi iemantos „troņus, valstības, valdības un varas, valdīšanas, visus augstumus un dziļumus” (M&D). Rādīt vairāk

  • Jā, es ticu, ka vīrs, sieva un ģimenes var būt kopā mūžīgi. Viena no manas dzīves lielākajām svētībām ir zināšanas, ka, ja es uzvedīšos tā, kā esmu apsolījis savam Debesu Tēvam, man būs svētība būt kopā ar savu ģimeni uz mūžību. Man zināšanas par ģimeņu mūžīgo dabu ir viena no vissvarīgākajām evaņģēlija patiesībām. Tas ietekmē ikvienu manu lēmumu un sniedz unikālu un bagātīgu dzīves perspektīvi. Ik dienu es cenšos uzlabot attiecības ar savu ģimeni, jo es to mīlu un zinu, ka, kopīgi pārvarot dzīves izaicinājumus, mūsu attiecības kļūs garīgi ciešākas. Es nevaru iztēloties debesis, kurās es nevaru būt kopā ar savas laicīgās dzīves vissvarīgākajiem cilvēkiem. Rādīt vairāk

  • 2010. gada jūlijā nomira man tēvs. Visu mūžu viņš sadzīvoja ar veselības problēmām, kas ierobežoja viņa fiziskās spējas. Viņš kristījās šajā Baznīcā dienu pirms došanās Vjetnamas karā, kur viņu ievainoja un viņš ieguva daudzas no savām saslimšanām. Ticība savai reliģijai bija viņa spēka avots, un tā viņam bija mierinājums, ka pat pēc šīs dzīves viņš varēs būt kopā ar savu ģimeni. Kā mormoņi — mēs no mūsdienu atklāsmes zinām, ka vīri, sievas un ģimenes var būt mūžīgi kopā. Ja mēs ievērosim baušļus šeit, uz Zemes, mēs tiksim atalgoti ar iespēju būt mūžīga ģimene debesīs. Manas zināšanas par mūžīgajām ģimenēm palīdzēja man samierināties ar tēva nāvi. Es zināju, ka ģimenes var būt mūžīgi kopā, un, ja es dzīvošu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēlija baušļiem, man būs iespēja atkal satikt savu tēti. Šīs zināšanas man arī deva mieru, zinot, ka manam tēvam būs iespēja tikt augšāmceltam un viņa ķermenis atkal būs pilnīgs. Tik daudziem cilvēkiem nav izpratnes, ka viņi var būt mūžīga ģimene, un bez šīm zināšanām var būt ļoti grūti samierināties ar nāvi. Pestīšanas un laimes iecere ļauj mums zināt, ka šī dzīve nav beigas. Ģimenes var būt mūžīgi kopā. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem