mormon.org Visā pasaulē

Vai jūs patiešām ticat, ka mūsdienās ir dzīvs pravietis — tāds kā Mozus?

Oficiālā atbilde

Visos laikmetos Dievs ir izraudzījies praviešus, tādus kā Noa, Ābrahāms, Mozus un citi, lai viņi mācītu evaņģēliju un vadītu Viņa Baznīcu (Amosa 3:7). Tāpat tas ir mūsdienās. Pasaulē, kurā reizēm ir daudz neskaidrību, Dieva vadība ir nepieciešama mums visiem. Tā kā Dievs mīl Savus bērnus, Viņš turpina sūtīt dzīvos praviešus. Džozefs Smits (1805–1844) bija pirmais mūslaiku pravietis. Russell M. Nelson ir Dieva izraudzītais pravietis šodien.

Līdzīgi kā Dievs caur Savu pravieti Mozu izveda israēliešus no verdzības un aizveda uz labāku vietu, Viņš vada Savus bērnus arī šodien uz laimīgāku, mierīgāku dzīvi, ja viņi izvēlas sekot Viņa dzīvajam pravietim. Mēs aicinām tevi uzklausīt dzīvo praviešu vārdus un apdomāt, kā Dieva gribas zināšana var nākt par labu tavā dzīvē.

  • Kādēļ gan ne? Kādēļ gan Dievam būtu jāpārstāj sazināties ar mums caur pravieti, kad Viņš to ir darījis iepriekš? Viņš ir tas pats Dievs toreiz, tagad un mūžīgi, un tādējādi tas ir tikai loģiski, ka arī šodien Viņš mums ir devis pravieti. Rādīt vairāk

  • Mani mierina tas, ka mūsdienās ir dzīvais pravietis. Bībeles laikos bija tādi pravieši kā Mozus, Noa un citi. Dievs mūs mīl tikpat stipri, kā cilvēkus tajos laikos, tādēļ man tas liekas pašsaprotami, ka Viņš aicinās pravieti arī mūsdienās. Pasaule pastāvīgi mainās; viss, sākot ar politiku un sociālajām normām un beidzot ar laika apstākļiem un padomiem par veselību, mainās. Mani mierina apziņa, ka Dievs vienmēr ir aicinājis praviešus, lai viņi vadītu Viņa bērnus. Kamēr pasaule mainās, Kristus evaņģēlijs paliek nemainīgs. Jā, mēs visi varam saņemt personīgas atbildes uz savām lūgšanām, taču pravietis ir Dieva gribas paudējs visiem pasaules iedzīvotājiem. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem