mormon.org Visā pasaulē

Kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca palīdz cilvēkiem visā pasaulē?

Oficiālā atbilde

Jēzus Kristus evaņģēlijs māca, ka cilvēkiem jānes citam cita nastas (Galatiešiem 6:2). Kad cilvēki visā pasaulē saskaras ar dabas katastrofām un grūtībām, ko pašu spēkiem nespēj pārvarēt, Baznīca ir gatava sniegt palīdzību, ko saziedojuši Baznīcas locekļi.

Šī palīdzība domāta grūtībās nonākušiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības, etniskās izcelsmes vai tautības. Pašreiz humānā palīdzība tiek sniegta 147 valstīs, un tās apjoms ik gadu ir vairāki desmiti miljonu dolāru.

Latter-day Saint Charities ir Baznīcas organizācija, kas:

  • izdala pārtiku;
  • sniedz palīdzību pēc dabas katastrofām, piemēram, organizē brīvprātīgos, kas palīdz uzkopšanas darbos, piedāvā savus sanāksmju namus patvēruma izmantošanai, kā arī bez maksas piegādā pārtiku, ūdeni un medicīnisko aprīkojumu;
  • finansē un sekmē projektus, kas sniedz atbalstu nelaimju piemeklētajām kopienām;
  • māca pašpaļāvību;
  • palīdz cilvēkiem uzsākt nelielu uzņēmējdarbību savās mājās.

Apmeklējiet Baznīcas sponsorēto mājaslapu Provident Living (Apdomīga dzīvošana), lai iegūtu papildus informāciju par Baznīcas humānās palīdzības centieniem.

  • Man ir paveicies, ka esmu ticis aicināts palīdzēt baznīcas humānās palīdzības misijās un man ir bijusi iespēja redzēt dzīvē, kādu palīdzību tā ir varējusi sniegt visā pasaulē. Šiem humānās palīdzības projektiem nav nekāda sakara ar centieniem mācīt cilvēkiem par evaņģēliju, to vienīgais mērķis ir palīdzēt citiem. Es esmu iesaistīts jaundzimušo atdzīvināšanā, bet baznīcai ir plaši projekti ratiņkrēslu nodrošināšanā invalīdiem, tīrā ūdens projekti, lai palīdzētu kopienām, kurām nav tīrā ūdens pastāvīgas piegādes, un palīdzības sniegšana katastrofās. Visi šie projekti tiek finansēti no ziedojumiem baznīcai humānās palīdzības vajadzībām. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem