mormon.org Visā pasaulē

Kāds ir Pēdējo dienu svēto dzīvesveids? Kā Pēdējo dienu svētie dzīvo?

Oficiālā atbilde

Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc esam uz Zemes, ir „gūt prieku” (2. Nefija 2:25). Individuāla lūgšana, Rakstu studēšana un baznīcas apmeklēšana palīdz mums labāk saprast, ka vislabākais veids, kā rast prieku un laimi šajā dzīvē, ir zināt mūsu Debesu Tēva laimes ieceri, Jēzus Kristus evaņģēliju un censties turēt Dieva baušļus (skat. Sal. pam. 29:18). Ģimenēm ir būtiska loma Dieva iecerē, un mūsu dzīves centrā lielā mērā ir mūsu ģimenes. Mēs vēlamies ar ikvienu dalīties savā laimē, kalpojot, veicot misionāru darbu un strādājot sabiedrības labā.

  • Man ir grūti pateikt, vai es dzīvoju noteiktā veidā tādēļ, ka esmu mormonis, vai nē. Citiem vārdiem sakot, es neuzskatu savu dzīvesveidu par ļoti atšķirīgu no lielākās daļas manu draugu dzīvesveida. Man ir bijusi privilēģija dzīvot daudzās vietās, it īpaši ASV austrumu štatos, kur lielākā daļa kontaktu un attiecību bija ar cilvēkiem, kuri nav Baznīcas locekļi. Nešauboties varu pateikt, ka mans dzīvesveids ļoti neatšķiras no manu draugu dzīvesveida. Es eju uz darbu, līdzsvaroju darba un ģimenes pienākumus, kalpoju savā kopienā un Baznīcā, un man patīk izrauties un braukt ar velosipēdu, cik bieži vien iespējams. Manas galvenās prioritātes ir būt vislabākajam tēvam un vīram, kāds vien varu būt, savai sievai un brīnišķīgajiem bērniem. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem