mormon.org Visā pasaulē

Kāda ir Pēdējo dienu svētā dzīve?

Oficiālā atbilde

Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc esam uz Zemes, ir „gūt prieku” (2. Nefija 2:25). Individuāla lūgšana, Rakstu studēšana un baznīcas apmeklēšana palīdz mums labāk saprast, ka vislabākais veids, kā rast prieku un laimi šajā dzīvē, ir zināt mūsu Debesu Tēva laimes ieceri, Jēzus Kristus evaņģēliju un censties turēt Dieva baušļus (skat. Sal. pam. 29:18).

Ģimenēm ir būtiska loma Dieva iecerē, un mūsu dzīves centrā lielā mērā ir mūsu ģimenes. Mēs vēlamies ar ikvienu dalīties savā laimē, kalpojot, veicot misionāru darbu un strādājot sabiedrības labā.

  • Tā ir milzīga apņemšanās — daudz laika un daudz smaga darba. Bet tā ir arī avots vissvarīgākajām svētībām, kas mums ir pieejamas. Rādīt vairāk

  • Būt mormonim nozīmē, ka es piederu mīlošu un talantīgu cilvēku grupai, kas cenšas sasniegt vienotu mērķi — palīdzēt cits citam kļūt labākiem. Mēs balstāmies uz ticību Kristum, un, lai gan dzīvojam šajā pasaulē, mēs necenšamies būt pasaulīgi. Baznīca nav nekas vairāk kā organizācija, kas cenšas mums palīdzēt izkopt savu raksturu un ar katru dienu dzīvot arvien labāk. Mani nebeidz pārsteigt, ka, lai kur arī es atrastos, man vienmēr ir pieejami cilvēki, kas ir gatavi sniegt palīdzību grūtā brīdī, turklāt darot to ar prieku. Manas Stendfordas Biznesa skolas atbalsta tīkls ir vienkārši lielisks. Es esmu biedrs Jaunā Prezidenta organizācijā, kas darbojas visā pasaulē. Taču šie lieliskie tīkli nav nekas salīdzinājumā ar mīlestību un atbalstu, ko saņemu no mūsu Baznīcas locekļiem. Pēc manām domām, pasaulē nav otras tādas organizācijas, un man nav nekādu šaubu, ka tieši kopīgā vēlme darīt labu, sekot Glābējam un ik dienu censties būt nedaudz labākam rada patiesi neaprakstāmu un reti sastopamu sajūtu, ka nekad neesi viens. Un, protams, būt mormonim nozīmē, ka man ir iespēja patiesi izjust Glābēja mīlestību, ticēt Viņam un Viņa veiktajai grēku Izpirkšanai un katru dienu censties piepildīt Dieva norādīto mērķi manai dzīvei. Rādīt vairāk

  • Baznīcas locekļi, personiskās un kolektīvās studijās, aktīvi tiecas pēc garīgās izaugsmes un sapratnes. Ar lūgšanu pilnām pārdomām par savu mūžīgo dabu un attiecībām ar Dievu šīs studijas sniedz mieru visas dzīves laikā. Šī ir aktīva ticība, kurā nav apmaksātas garīdzniecības, tādējādi kalpošanas un vadītāju amatus ieņem brīvprātīgie kalpotāji. Šī savstarpējā atkarība rada aktīvu kopienu, kurā tiek uzklausītas katra cilvēka vajadzības. Dzīvošana pēc mormoņu ticības mācības un baušļiem jūs izceļ — atturēšanas no alkohola, stimulējošām vielām un darbībām, kuras sabiedrībā tiek uzskatītas par normu, var būt personīgi un sociāli grūti. Tomēr, ja cilvēks patiesi ievēro šos principus un pazemīgā cieņā attiecas pret citu izvēlēm, ir jūtams līdzsvars. Baznīcas locekļi tiek aicināti dzīvot atbilstoši saviem standartiem pēc „Gara likuma”, kas ir pretstats „likuma burtam”. Ģimenes, raugoties pēc to mūžīgās dabas, sastāv no neprecētiem cilvēkiem, atraitnēm un atraitņiem, vientuļiem vecākiem, pāriem, kuru bērni jau ir pieauguši, un jaunām ģimenēm. Visas ģimenes ir svarīgas un saņem lielu uzmanību no augstākajiem vadītājiem un palīgorganizācijām. Rādīt vairāk

  • Daudzi, kurus satieku kalnu sporta industrijā, saka, ka viņi par savu reliģiju uzskata kalnus. Viņi man stāsta, ka ir pret „organizētām reliģijām”, un bieži domā, ka tās ir pārāk ierobežojošas. Arī es kalnos jūtos tuvāks Dievam, bet man bieži jautā: „Kas tur slikts — vienkārši darīt to, kas tevi dara laimīgu?”; „Kāpēc ir jābūt tik daudz noteikumiem?”; „Kā tu varu būt laimīgs ar visiem šiem ierobežojumiem?” Tie man bija grūti jautājumi. Es ticu, ka mums ir jābūt laimīgiem. Es nesen atskārtu, ka es taču dzīvoju pēc šiem uzskatiem. Es daru to, kas mani dara laimīgu. Es mīlu šo evaņģēliju! Tas piepilda manu dzīvi ar prieku, sniedz man spēku un paceļ mani, kad esmu nokritis. Es dzīvoju tā, lai būtu laimīgs. Dievs zina mūsu būtību, un Viņš zina, kas mums sniegs lielāko prieku. Mēs varam pavadīt visu savu dzīvi, meklējot laimi savā izpratnē, vai arī mēs varam iet pa īsāko ceļu uz laimi, dzīvojot atbilstoši Dieva mācībām un Viņa likumiem. Es neesmu saticis nevienu, kurš ir laimīgāks, ja dzīvo pretrunā ar evaņģēliju! Dieva likumi ierobežo mūs tikai tiktāl, lai mēs sev vai citiem nenodarītu pāri, kļūstot par atkarības vergiem un tiekot novirzītiem no patiesas laimes, meklējot to vietās, kas nekad nevarēs piedāvāt patiesu un mūžīgu prieku. Jautājums nav: „Vai mums ir jādara tas, kas mūs padara laimīgus?”, bet drīzāk: „Kas ir patiesa laime un kas patiesi padara mūs laimīgākus?” Es jūtu, ka man ir atbildes uz abiem šiem jautājumiem, un tas vienlaikus ir gan nomierinoši, gan aizraujoši! Rādīt vairāk

Bez rezultātiem