mormon.org Visā pasaulē

Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz rasi vai ādas krāsu, pievienojoties Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai un saņemot priesterību?

Oficiālā atbilde

Nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz rasi vai ādas krāsu, pievienojoties Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai. Nepastāv arī nekādi rases vai ādas krāsas ierobežojumi, saņemot priesterību Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā.

Baznīcas oficiālajā deklarācijā ir teikts, ka „katrs uzticīgs, cienīgs vīrietis Baznīcā var saņemt svēto priesterību, ar spēku izmantot tās dievišķās pilnvaras un baudīt ar saviem mīļotajiem katru svētību, kas no tās plūst, ieskaitot tempļa svētības. Tādējādi visi cienīgie vīrieši — Baznīcas locekļi — var tikt ordinēti priesterībā neatkarīgi no rases vai ādas krāsas”.
(Mācība un Derības, Oficiālā Deklarācija – 2, 294).

Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, šo principu vēlreiz apstiprināja, runājot Nacionālajā žurnālistu apvienībā (National Press Club) Vašingtonā: „Mēs ticam senai parunai, ka daudzas rokas padara darbu vieglāku. Mums ir neprofesionāla garīdzniecība, un katram cienīgam vīrietim ir tiesības saņemt šo priesterību.”

  • Nepastāv ar rasi vai ādas krāsu saistīti ierobežojumi tam, kurš var pievienoties Baznīcai. Esmu latīņamerikānis, kurš pievienojās Baznīcai 1980–ajos. Man nekas Baznīcā nav ticis liegts manas tautības dēļ. Rādīt vairāk

  • Man patīk šis jautājums, jo tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es nevēlējos pievienoties baznīcai. Mums visiem ir dažādas ādas nokrāsas, taču tās ir radījis tas pats Dievs, un Viņa domas nav mūsu domas. Tieši tādēļ mums būtu jāpaļaujas uz rakstīto vārdu, nevis uz miesīgo roku, un mums nekad nevajadzētu skriet ātrāk par to, cik ātri Dievs mums ir ļāvis skriet. Dziļāka izpratne rodas, ja ir patiess nolūks uzzināt patiesību. Dieva cilvēks ir Dieva cilvēks, neskatoties uz to, ko cilvēki varētu redzēt no ārpuses. Dāvana, kas nāk no Tā Kunga, tiek dota, balstoties uz šī cilvēka cienīgumu, un visas svētās lietas tiek dotas tiem, kas ir patiesi uzticīgi visās lietās, neatkarīgi no rases vai ādas krāsas. Rādīt vairāk

  • Nē, tur nav. Man ir priesterība, kas ir brīnišķīga svētība man un manai ģimenei. Uz laiku tai bija ierobežojumi, un izskatās, ka pret Baznīcu šai sakarā bija vērsta negatīva attieksme, bet padomājiet par šo: pēc tā, ko pats esmu studējis, nebija neviena baznīca vai reliģija Amerikas Savienotajās Valstīs vai pasaulē pagājušajā gadsimtā, kas nebūtu īstenojusi kādu segregāciju vai diskrimināciju. Cilvēki ir tālu no pilnības (tieši tāpēc mums visiem ir nepieciešama mīloša Dieva ietekme mūsu dzīvē). Deviņpadsmitā gadsimta vidū Baznīcas vadītāji izcieta īpaši lielu vajāšanu, jo ļāva vergiem dzīvot un būt ieskaitītiem starp Pēdējo dienu svētajiem, un tika aplieti ar darvu, apklāti ar spalvām, sisti un pat izdzīti no savām mājām par to. Patiesībā 1844. gadā, kad Džozefs Smits — pirmais Pēdējo dienu Baznīcas pravietis — kandidēja uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta amatu, viena no viņa galvenajām nostājām bija — līdz 1850. gadam panākt pilnīgu verdzības pārtraukšanu. Tas nesaņēma lielu atbalstu štatā, kur vergi cilvēkiem piederēja kā īpašums. Kā jebkurā citā ticībā cilvēki cenšas būt labāki, pilnībā dzīvojot pēc Glābēja mācītajiem principiem, kas tiek doti rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta. Pēc visa, kas ir pateikts, Baznīcai ir oficiāla deklarācija, kas ir ietverta Pēdējo dienu svēto Svētajos Rakstos, paziņojot pasaulei, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca kā kopums neatbalsta nekāda veida diskrimināciju attiecībā uz ādas krāsu nekur Baznīcā. Es neesmu informēts par citām ticībām, kurām būtu līdzīgs oficiāls dokuments kā tas, kurš ir iekļauts Svēto Rakstu lapās, kurus izmanto visi Pēdējo dienu svētie. Personīgajā atklāsmē ir liels spēks, un tas var tikt dots visiem cilvēkiem, kuri meklē To Kungu un kuriem ir vēlēšanās uzzināt Viņa gribu. Tas ir apbrīnojami! Rādīt vairāk

Bez rezultātiem