mormon.org Visā pasaulē

Kāpēc Pēdējo dienu svētie tic Bībelei?

Oficiālā atbilde

Svētā Bībele liecina par Jēzus Kristus dievišķību, un tā ir ietekmējusi un stiprinājusi miljoniem Viņa sekotāju. Bībele ir Svēto Rakstu krājums, kas satur Dieva atklāsmes un pierakstus par Viņa bērnu Dieva darbiem Svētajā zemē.

Bībeles vēsturiskie pieraksti aptver gadsimtiem ilgu laika posmu — no Ādama laikiem līdz apustuļu nāvei. Turklāt Bībeles lielāko daļu grāmatu ir sarakstījuši pravieši un tās ir sarakstītas par praviešiem, kas pasaulē dzīvojuši dažādos laikos.

Kā tu droši vien jau zini, Bībele sastāv no Vecās Derības un Jaunās Derības.

Vecā Derība satur svētus rakstus, kas sarakstīti pirms Kristus dzimšanas. Daudzi Vecās Derības pravieši pareģoja Glābēja un Pestītāja atnākšanu (skat. Jesajas 7:14, 9:6, 53:3-7).

Jaunā Derība vēstī par šī Glābēja un Pestītāja, proti, Jēzus Kristus, dzīvi. Vēl tā stāsta par Viņa sākotnējās Baznīcas izveidošanu.

  • Mēs ticam Bībelei, jo tas ir Dieva vārds. Skaidrs un vienkāršs. Mums visiem ir liela svētība, ka mums ir šī grāmata un ka mēs varam lasīt par Glābēja dzīvi, par brīnumiem, kurus Viņš veica, un par dzīvēm, kuras Viņš aizskāra, kamēr dzīvoja uz šīs Zemes. Mani garīgi pietuvina Viņam tas, ka lasu un mācos par nesavtīgo mīlestību, kuru Viņš izrādīja Savas dzīves laikā, kas noslēdzās ar Viņa Izpirkšanas upuri par jums un mani. Rādīt vairāk

  • Tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem