mormon.org Visā pasaulē

Vai Pēdējo dienu svētie palīdz tikai saviem biedriem?

Oficiālā atbilde

Baznīcā daudz kas tiek darīts, lai svētītu un palīdzētu tiem, kuri nav Pēdējo dienu svētie. Aprēķināts, ka kopš 1985. gada Baznīca ir ziedojusi vairāk nekā 1 miljardu dolāru skaidrā naudā un materiālās palīdzības veidā 167 dažādās valstīs, kur bijusi vajadzība pēc humānās palīdzības. Daudzās no šīm valstīm ir ļoti maz Pēdējo dienu svēto vai to vispār nav, vai arī tajās nepastāv kristietība. Šodien pasaulē kalpo vairāk nekā 55 000 Pēdējo dienu svēto misionāru. Viņu kalpošanas mērķis ir palīdzēt tiem, kuri nav Pēdējo dienu svētie. Džozefs Smits mācīja, ka mums ir „jāpaēdina izsalkušais, jāapģērbj kailais, jāapgādā atraitne, jānosusina bāreņa asaras, jāmierina nomāktais, neskatoties uz to, vai viņi pieder šai baznīcai vai kādai citai, vai nevienai baznīcai”.

  • Humānās palīdzības projekti, kuros es esmu iesaistīts, tiek īstenoti Brazīlijā un Āfrikā. Man šajos reģionos ir bijuši 10 projekti, un tajos tika apmācīti cilvēki, kuri nav Baznīcas locekļi. Viens no Baznīcas mācītajiem principiem ir palīdzēt visiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Mēs pat neskatāmies, vai tajā reģionā ir Baznīcas locekļi. Kad mēs redzam kādu pasaules reģionu, kurā ir vajadzīga palīdzība, mēs palīdzam neatkarīgi no tā, kādai ticībai viņi pieder. Rādīt vairāk

  • Nekā nebija! PDS baznīcas locekļi daudz kalpo arī ārpus Baznīcas ietvariem. Arī es esmu bijusi iesaistīta dažos kalpošanas projektos. Esmu tīrījusi sabiedrisko pludmali, apmeklējusi sasirgušus kaimiņus, palīdzējusi dienas centrā un brīvprātīgajā mašīnu mazgātuvē, kā arī ravējusi nezāles sabiedriskajā parkā. Visspilgtāk no kalpošanas projektiem man atmiņā palikusi nezāļu ravēšana nacionālajā parkā. Visi baznīcas locekļi iesaistījās šajā projektā, neatkarīgi no savas profesijas un vecuma — no 6 līdz pat 80 gadiem. Mazākie centās sekot pieaugušo piemēram, vecākie palīdzēja, mācot jaunākajiem, kas jādara. Mēs kalpojām, būdami vienoti sirdīs un prātos. Kamēr kalpojām, garām braucošie riteņbraucēji teica mums „paldies”. Protams, bija arī tādi, kas nemanīja, ka palīdzam. Taču pats labākais mirklis pienāca pēc kalpošanas projekta. Parka pārvaldnieki pateica, ka esam paveikuši ļoti daudz, parādot, ka esam motivēts, darbam nodevies pulciņš. Viņi nekad nebija redzējuši talciniekus, kuri būtu tik čakli strādājuši. Esmu pārliecināta, ka, pateicoties šim kalpošanas projektam, mēs mainījām citu cilvēku uzskatus par mums. Kā Kristus Baznīcas locekļiem, mums vajadzētu rīkoties un dzīvot saskaņā ar Glābēja mācībām. Mēs neesam nevainojami, bet mēs vismaz cenšamies tādi kļūt. Mēs visi esam Dieva bērni. Mēs visi esam brāļi un māsas! Mums ir jāmīl citus un jākalpo citiem. Kalpošana sniegs lielu prieku, palīdzot būt pateicīgiem un aizmirst par sevi! Rādīt vairāk

Bez rezultātiem