mormon.org Visā pasaulē

Kas ir Pēdējo dienu svētie (mormoņi)?

Oficiālā atbilde

Mormoņi ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi, kas tika nodibināta 1830. gadā. 2010. gadā Baznīcas locekļu skaits visā pasaulē sasniedza aptuveni 14 miljonus. Baznīcas galvenā pārvalde atrodas Soltleiksitijā, Jūtā. Pēdējo dienu svētie tic Bībelei un Jēzus mācībām, kas caur atklāsmi tiek dotas mūsdienu apustuļiem un praviešiem. Pēdējo dienu svētie tic, ka viņu baznīca ir tāda pat kā sākotnējā baznīca, ko Jēzus izveidoja, kad Viņš bija uz Zemes (skat. Efeziešiem 2:19-20, 4:11-14). Vārds „mormonis” ir iesauka, kas radusies tādēļ, ka Baznīcas locekļi tic Mormona Grāmatai (seniem Rakstiem, kas tika atklāti praviešiem Amerikas kontinentā un kurus viņi pierakstīja tajā pat laikā, kad Vecajā pasaulē tika rakstīta Bībele).

  • Kā Ņujorkā dzīvojošai žurnālistei — man bieži tiek jautāts par manu reliģiju un par to, kādu lomu tā spēlē manā dzīvē. Toreiz un tagad ar lielu prieku es saku — mormoņi ir ticīgi un izpalīdzīgi cilvēki, kas dzīvo, vienmēr cenšoties darīt labo. Mēs esam optimistiski cilvēki. Mēs ticam, ka ir smagi jāstrādā. Mēs mīlam savas ģimenes un dzīvojam ar perspektīvu, ka varēsim dzīvot kopā mūžīgi, kas ienes mieru un cerību mūsu dzīvēs. Rādīt vairāk

  • Braukājot pa ASV un izrādot savus mākslas darbus izstādēs, cilvēki man vairākas reizes ir teikuši: „Tu neizskaties pēc mormones.” Es joprojām īsti nezinu, kā mormoņiem būtu jāizskatās. Man prātā iešaujas tādas domas kā — vai tas ir mana īsā auguma dēļ? Vai mani tirkīza krāsas ādas zābaki ir pārāk uzkrītoši? Vai man jācenšas būt nopietnākai? Visi mormoņi, kurus es pazīstu, ir dažādi. Mūs vieno nevis ģērbšanās stils, pat ne tas, kā bijām audzināti, bet gan tas, kam mēs ticam. Mēs esam cilvēki ar kopīgu mērķi — dzīvot uz Kristu vērstu dzīvi. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem