mormon.org Visā pasaulē

Par ko runās Pēdējo dienu svēto misionāri, kad viņi ieradīsies pie manis mājās?

Oficiālā atbilde

Misionāri dalās vēstījumā par Jēzu Kristu un Viņa veikto Izpirkšanu visu cilvēku labā. Viņi māca par mūsu Debesu Tēva diženo glābšanas ieceri, kas visiem cilvēkiem sniedz iespēju atgriezties pie Viņa.

  • Misionāri pateiks, ka tev ir mīlošs Debesu Tēvs, kurš tevi mīl, un ka Viņam tev un tavai ģimenei ir plāns, lai jūs dzīvotu ar Viņu mūžīgi. Viņi pastāstīs, kā evaņģēlijs, ko Jēzus Kristus dibināja, kad Viņš dzīvoja uz šīs Zemes, ir vēlreiz ticis atjaunots šajās pēdējās dienās. Rādīt vairāk

  • Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas misionāri, apmeklējot jūs jūsu mājās, dalīsies ar jums pestīšanas ieceres patiesībās. Jūs uzzināsiet par dzīves jēgu un to, kā mēs varam atgriezties pie mūsu Debesu Tēva un dzīvot mūžīgā laimē ar tiem, ko mēs mīlam. Jūs viņiem varat uzdot jautājumus, kas palīdzēs jums labāk saprast, kā dzīvot atbilstoši Jēzus Kristus evaņģēlijam un saņemt visas svētības, ko sniedz paklausība Dieva likumiem. Viņi jums mācīs par evaņģēlija atjaunošanu un par Jēzus Kristus Baznīcu. Kad lūgšanas piepildīti, jūs viņos klausīsieties, viņi jums dāvās patīkamu prieka Garu un mīlestību. Viņi jums pastāstīs, kāpēc mēs ticam, ka ģimenes var būt kopā mūžīgi. Man bija tā privilēģija kalpot pilnlaika misijā Parīzes Francijas misijā; tie bija manas dzīves divi labākie gadi; es satiku cilvēkus, ar kuriem esmu kļuvis par mūžīgiem draugiem, ar kuriem esmu dalījies pieredzēs, kas ir mani izveidojušas par labāku cilvēku, vīru, tēvu, pilsoni un darbinieku. Es apsolu, ka tad, kad jūs ieaicināsiet šos jaunos Tā Kunga kalpus savās mājās, jūs iegūsiet lielisku pieredzi. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem