mormon.org Visā pasaulē

Kas ir Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana? Kādēļ Jēzum Kristum vajadzēja upurēt Savu dzīvību?

Oficiālā atbilde

Vārdos pilnībā nav iespējams izteikt, cik nozīmīga ir Izpirkšana — vissvarīgākais un visneparastākais notikums pasaules vēsturē. Glābējs izpirka mūsu grēkus, ciešot Ģetzemanes dārzā un pie krusta. Tā ir labā vēsts visiem cilvēkiem!

Mēs nespējam pilnībā saprast, kā Jēzus cieta par mūsu grēkiem. Taču mēs zinām, ka Ģetzemanes dārzā zem mūsu grēku smagās nastas Viņš izjuta tādas mokas, ka asiņoja no katras poras (skat. Mācība un Derības 19:16-17).

Vēlāk, kad Jēzus bija pie krusta, Viņš atkal izjuta mūsu grēku smago nastu, ciešot sāpjpilnu nāvi pēc viena no nežēlīgākajiem veidiem, kas jebkad bijis zināms. Grāmatas „Jesus the Christ” 462. lpp. teikts: „Šķiet, ka papildus krustā sišanas drausmīgajām ciešanām Ģetzemanes agonija atkārtojās un kļuva tik spēcīga, ka parasts cilvēks to nespētu izturēt. Šajā visrūgtākajā stundā mirstošais Kristus bija viens — viens pats visdrausmīgākajā realitātē.”

Glābējs mums pavēsta:

„Jo lūk, Es… esmu izcietis tās par visiem, lai viņi varētu neciest… tāpat kā [Es]” (Mācība un Derības 19:16-17).

Jēzus Kristus, izpērkot mūsu grēkus, izdarīja to, ko vienīgi Viņš varēja izdarīt. Lai Viņa veiktā Izpirkšana pilnībā darbotos mūsu personīgajā dzīvē, mums jātic Jēzum Kristum, jānožēlo savi grēki, jātiek kristītiem un konfirmētiem no cilvēka ar attiecīgām pilnvarām, jāsaņem Svētā Gara dāvana, jāklausa Dieva baušļiem, jāsaņem svēti priekšraksti un jācenšas kļūt līdzīgiem Viņam. Ja mēs tā darām, paļaujoties uz Viņa veikto Izpirkšanu, mēs varam atgriezties, lai dzīvotu mūžīgi kopā ar Viņu un mūsu Debesu Tēvu.

  • Izpirkšana nozīmē izlabot vai pārvarēt grēka sekas no Ādama laikiem līdz pat Jēzus Kristus nāvei. Patiesie ticīgie tika pamācīti sniegt Tam Kungam dzīvnieku upurus. Šie upuri simbolizēja gaidāmo Jēzus Kristus nāvi. Jēzus Kristus kā Dieva Vienpiedzimušais Dēls un vienīgais cilvēks bez grēka, kurš dzīvojis uz šīs Zemes, bija vienīgais, kurš spēja veikt Izpirkšanu par cilvēci. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem