mormon.org Visā pasaulē

Kas ir ticība?

Oficiālā atbilde

Ticēt nozīmē „[cerēt] uz to, kas nav redzams, bet kas ir patiess” (skat. Mormona Grāmata, Almas 32:21 un Ebrejiem 11:1). Katru dienu mēs tiecamies sasniegt kādu mērķi, uz kuru ceram, kaut arī nezinām gala iznākumu. Tas ir līdzīgi ticībai.

Ticība Dievam ir kas vairāk par teorētisku atziņu. Ticēt Dievam — nozīmē paļauties uz Viņu, būt pārliecinātam par Viņu un labprātīgi rīkoties saskaņā ar savu ticību Viņam. Tas ir rīcības un spēka princips.

Mormona Grāmatas pravietis Alma ticību salīdzināja ar sēklu. Ja tu iedēsti sēklu un to kop, ja tā ir laba sēkla, tā izaugs un galu galā nesīs augļus (Almas 32:28-43). Tāpat ir ar ticību. Ja tu paklausi Dieva baušļiem, studē Viņa vārdu un vēlies ticēt Kristum, ticība tevī augs.

  • Es pielietoju ticību, kad man bija 42 gadi un es pirmo reizi mācījos braukt ar vienriteni. Es centos noturēt līdzsvaru uz sava riteņa, pilnībā pārliecināts, ka nokritīšu, taču arī uzticoties savu bērnu norādījumiem, ka es neļaušu sev nokrist, ja mīšu pedāļus, lai tiktu uz priekšu. Šodien es varu nobraukt vairākas jūdzes no vietas! To darot, es vēl joprojām pielietoju savu ticību, taču tagad, kad esmu pieredzējis, ka manu bērnu mācītais darbojas praktiski, es uz to paļaujos daudz mazāk. Es pielietoju savu ticību arī 22 gadu vecumā, kad pirmo reizi iepazinos ar mormoņiem. Saņēmis atbildi uz savām sākotnējām lūgšanām, es rīkojos saskaņā ar to, ko biju iemācījies, „centos noturēt līdzsvaru” un veltīju gadus, ziedojot laiku un centienus, lai dzīvotu saskaņā ar evaņģēliju. Šodien es vēl joprojām pielietoju ticību, bet tagad, kad gadu garumā esmu saņēmis apstiprinājumu tam, ka evaņģēlijs ir patiess, es uz to paļaujos daudz mazāk. Abos gadījumos zināšanas radās no ziedošanās un pielietošanas. Ticība bija tikai pirmais impulss, lai dzīvotu saskaņā ar evaņģēliju. Rādīt vairāk

  • Ticība ir pārliecība par kādu vai kaut ko, un attiecībā uz evaņģēliju tā ir uzticēšanās Jēzum Kristum, kas vada mūs jeb liek mums ticēt Viņam un paklausīt Viņam. Tā vienmēr ir balstīta uz patiesību. Patiesība ir brīnumaina dāvana, kas veicina mūsos cerību un žēlsirdību, kas ir tīrā Kristus mīlestība. Ticība motivē mūs rīkoties, liek mums dzīvot saskaņā ar Kristus mācībām, turklāt tā nodrošina mūs ar spēju — būt laimīgiem šajā dzīvē un saglabāt mūžības perspektīvu. Rādīt vairāk

  • „Ticība nav pilnīgas zināšanas par kaut ko; tādēļ, ja jums ir ticība, jūs cerat uz to, kas nav redzams, bet kas ir patiess” (Almas 32:21). Šis ir viens no maniem mīļākajiem pantiem, jo tas sniedz lielisku skaidrojumu ticībai. Bībelē un Mormona Grāmatā ir panti, kurus esmu lasījusi, taču godīgi sakot, es nesaprotu, ko tie cenšas man pavēstīt. Es atvēlu laiku, lai parunātu ar Debesu Tēvu un palūgtu Viņam man palīdzēt izprast tur pateikto. Kad un ja atbilde tiek darīta zināma, man ir jāklausās ar savām gara ausīm un jānotic, ka sacītais ir patiess. Man ir jāuzticas, ka viss, ko Debesu Tēvs cenšas man mācīt, ir patiess. Es nekad neesmu redzējusi vai satikusi šo Būtni, taču es atzīstu Viņa vārdu diženumu. Es apšaubu savu ticību, it īpaši, kad skatos Krustā sišanas iestudējumu — apkārt ir karavīri, kas lozē Glābējam, Jēzum Kristum, piederošās drēbes. Lai arī cik daudz es zinātu tagad, es joprojām lūdzu, lai es nebūtu tā, kas met kauliņus par Viņa drēbēm. Es pastāvīgi strādāju pie tā, lai stiprinātu savu ticību, lasot Svētos Rakstus, apmeklējot baznīcu un templi. Savu aicinājumu baznīcā es pildu tik labi, cik vien to varu. Es dzīvoju saskaņā ar derībām, kuras noslēdzu kristoties. Es stiprinu templī noslēgtās derības, apzinoties, ka tās ir saistītas ar manu uzticību Jēzus Kristus evaņģēlijam. Taču tā dēļ ir vērts censties. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem