mormon.org Visā pasaulē

Vai visiem Pēdējo dienu svētajiem jākalpo misijā?

Oficiālā atbilde

Kalpošana misijā ir iesakņojusies Baznīcas tradīcija. Glābējs mācīja: „Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas” (Mateja 28:19). Baznīcas locekļi uzskata, ka tas ir liels gods — izrādīt savu mīlestību pret citiem cilvēkiem un To Kungu, daloties evaņģēlijā.

Parasti misionāri uzsāk kalpošanu, kad viņi ir 19 līdz 21 gadu veci. Misijās kalpo arī daudzi seniori — vīrieši, sievietes un laulāti pāri. Misionāru kalpošana ilgst no 18 mēnešiem līdz 2 gadiem. Misionāru kalpošana ir brīvprātīga, un misionāri nesaņem samaksu par savu kalpošanu. Misionāri kalpo no daudzām pasaules valstīm, un viņi kalpo tur, kur Baznīca viņus aicina. Kalpojot pilnlaika misijās, misionāri ir Baznīcas oficiālie pārstāvji.

  • Es ticu, ka mums ir aicinājums no Debesu Tēva kalpot saviem brāļiem un māsām. Tomēr Viņš dod visiem cilvēkiem tiesības pašiem izvēlēties, vai pildīt Viņa gribu. Es zinu, ka Viņš vēlas, lai es dodos misijā, un es vēlos to darīt. Daudz misionāru man ir stāstījuši, cik lieliski ir kalpot misijā, un es vēlos sajust to prieku, es esmu pateicīgs savam Debesu Tēvam par misionāriem, kas ir palīdzējuši nest mierinājumu un mieru manai dvēselei. Es esmu Viņam pateicīgs par savu iespēju kalpot, un es zinu, ka Debesu Tēvs radīs ceļu, lai es varētu paveikt to, ko Viņš man ir lūdzis darīt (1. Nefija 3:7). Rādīt vairāk

  • Vienkārša atbilde ir nē, kaut arī jaunos vīriešus 19 gadu vecumā ļoti mudina kalpot pilnlaika misijā. Lai gan es uzaugu Baznīcā, es nekalpoju pilnlaika misijā. Tā bija izvēle, kuru es izdarīju, pamatojoties uz savu tā brīža garīgo attīstību. Un tā bija svarīga personīga izvēle, un es esmu laimīgs, ka to izdarīju. Man ir bijuši daudz labi draugi un ģimenes locekļi, kuri kalpoja pilnlaika misijā, un es esmu ticis svētīts, ka varēju pildīt tādus Baznīcas aicinājumus, kuros varēju redzēt cienīgus, garīgi sagatavotus jaunus vīriešus, kas izvēlas kalpot misijā. Galu galā šiem misionāriem ir brīnišķīgas pieredzes, un viņi ir spēcīgi misionāri. Taču Baznīca saprot, ka katram no mums ir savs garīgais ceļojums un ne visi jaunie vīrieši ir gatavi kalpot pilnlaika misijā, sasniedzot 19 gadu vecumu. Es noteikti biju viens no tiem. Es esmu pateicīgs par personīgo brīvību un atbildību, kuru man deva Baznīca, lai pieņemtu šo lēmumu un tomēr turpinātu savu garīgo ceļu. Es nebūtu tas cilvēks, kas esmu šodien, ja nebūtu uzņēmies šo atbildību. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem