mormon.org Visā pasaulē

Kādēļ Pēdējo dienu svētajiem ģimene ir tik svarīga?

Oficiālā atbilde

Mūsu ģimenes nodrošina vidi, kurā mēs pieredzam lielu daļu no izaugsmes šajā dzīvē.

Savās ģimenēs mēs mīlam, kalpojam, mācām un mācāmies cits no cita. Mēs dalāmies savos priekos un bēdās. Ģimenes saites var mums sagādāt sarežģītas problēmas, taču tās mums var arī sniegt spēku un vislielākās laimes izjūtas.

Ģimenei ir galvenā loma Dieva iecerē Viņa bērniem. Tā ir arī galvenā sabiedrības vienība, caur kuru bērniem ir jānāk pasaulē , kur tie var būt mīlēti, aprūpēti un kur tiem var tikt mācīta patiesība un taisnīgums (skat. „Ģimene — Vēstījums pasaulei”).

Lai gan mēs nevaram izvēlēties savas dzimšanas apstākļus, mēs varam katru dienu izvēlēties padarīt savas ģimenes stiprākas un laimīgākas. Cilvēkiem ir iespējams atgriezties Dieva klātienē un ģimenēm tapt vienotām uz mūžību.

  • Ģimene ir pamatvienība, kas veido sabiedrību, gan šeit, uz Zemes, gan mūžībā. Bērns var meklēt laimi daudzos veidos, bet visticamāk to atradīs ģimenē, kas balstīta uz evaņģēlija pilnību. Šī iemesla dēļ bērnam ir tiesības, ka to uzaudzina māte un tēvs, kas ir pilnībā nodevušies viens otram un saviem bērniem. Rādīt vairāk

  • Nevaru iedomāties, kādēļ katra reliģija nemāca par to, cik svarīga ir ģimene. Es strādāju ar izpostītām ģimenēm, un šādas ģimenes ir tik postošas gan bērniem, gan vecākiem. Saikne starp ģimenes locekļiem ir tik dievišķa, ka to vienkārši nevar ignorēt. Es jūtos ļoti svētīts, zinot, ka mana ģimene atbalstīs mani un es atbalstīšu savu ģimeni. Mēs ar sievu esam tik ļoti svētīti savas mīlestības dēļ vienam pret otru, kā arī pret bērniem un mazbērniem. Mums ir arī atbalsts no daudziem brāļiem un māsām, tantēm un onkuļiem, brālēniem un māsīcām utt. Ģimenes ir brīnišķīgas, un ģimenes ir mūžīgas. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem