mormon.org Visā pasaulē

Kas Pēdējo dienu svēto izpratnē ar mums notiek pēc nāves? Kā Pēdējo dienu svētie izprot dzīvi pēc nāves?

Oficiālā atbilde

Nāve nav beigas. Nāve patiesībā ir sākums — vēl viens solis uz priekšu Debesu Tēva iecerē Viņa bērniem. Kādu dienu tavs fiziskais ķermenis nomirs tāpat kā visi citi. Taču tavs gars nemirs — tas dosies uz garu pasauli, kur tu turpināsi mācīties un pilnveidoties un varēsi būt kopā ar mirušajiem tuviniekiem.

Nāve, tāpat kā dzimšana, ir svarīgs solis tavā attīstībā. Kādu laiku pēc nāves tavs gars un tavs ķermenis tiks apvienoti — lai nekad vairs netiktu šķirti. To dēvē par augšāmcelšanos, un tā ir iespējama Jēzus Kristus nāves un Augšāmcelšanās dēļ (skat. 1. korintiešiem 15:20-22).

  • Mēs ticam, ka mēs eksistējām vēl pirms nokļuvām uz Zemes un ka pēc nāves, kaut arī mūsu fiziskie ķermeņi nomirs, mūsu gari dzīvos mūžīgi, līdz vienu dienu tie atkal iegūs nevainojamus fiziskos ķermeņus. Dzīve uz Zemes ir tikai ļoti neliela daļa no plāna. Pēc tam, kad agrā vecumā vēža dēļ zaudēju savu tēvu, es bieži aizdomājos par mūsu eksistences būtību. Pēc baznīcas mācību studēšanas un atbilžu meklēšanas, es sapratu, ka ir iemesls piedzimšanai un nāvei un ka Kristum ir nozīmīga loma šajā plānā. Tas man bija liels mierinājums. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem