mormon.org Visā pasaulē

Kādas svētības var saņemt, lasot Mormona Grāmatu, Bībeli un citus Svētos Rakstus?

Oficiālā atbilde

Studējot Svētos Rakstus, tu tuvināsies Dievam un spēsi dzīvot taisnīgāk. Svēto Rakstu studēšana tev sniegs lielāku prieku, cerību un izpratni par Dieva ieceri un tavu vietu šajā iecerē.

Jēzus Kristus tevi aicina baudīt Viņa vārdus (skat. Mormona Grāmata, 2. Nefija 32:3). Tas nozīmē ko vairāk par Rakstu paviršu lasīšanu. Tas nozīmē tos studēt, apdomāt, salīdzināt pantus, mācīties pantus no galvas, glabāt tos kā dārgumu un priecāties par tiem.

Ja tu baudīsi Svētos Rakstus, lūgsi Dievu pēc izpratnes, Svētais Gars tev darīs zināmu, ka tie ir patiesi (skat. Mormona Grāmata, Moronija 10:4, 5). Tu tuvināsies Dievam. Pieaugs tava ticība Jēzum Kristum un mīlestība pret Viņu. Tāpat pieaugs tava vēlme darīt labu un līdzināties Viņam.

  • Lasīt Mormona Grāmatu ir tas pats, kas lasīt personīgi man adresētu vēstuli no Debesu Tēva, es jūtos labi, to lasot, un tās mācības ved mani tuvāk Dievam un Viņa Dēlam Jēzum Kristum. Tā palīdz man uzzināt par diženo laimes ieceri, ko viņi man ir sagatavojuši caur praviešu un vecāku mācībām un cilvēku un veselu tautu stāstiem. Mormona Grāmatas studijas mirdzošā gaismā atklāj man izpratni par Bībeles Veco un Jauno Derību. Rādīt vairāk

  • Tas ir tik viegli — tikt aizrautam ar laicīgajām lietām un dažkārt aizmirst to, kas patiesībā nes dzīvē svētības. Šis īsais raksts man ir ļoti palīdzējis noteikt manas prioritātes: Mobilā telefona salīdzinājums ar Svētajiem Rakstiem „Es prātoju, kas notiktu, ja mēs pret saviem Svētajiem Rakstiem izturētos tāpat kā pret saviem telefoniem? Kā būtu, ja mēs tos nēsātu līdzi savās rokassomiņās vai kabatās? Kā būtu, ja mēs atgrieztos atpakaļ, lai tos paņemtu, kad būtu tos aizmirsuši? Kā būtu, ja mēs tos izmantotu vairākas reizes dienā? Kā būtu, ja mēs ik dienu pavadītu stundu vai vairāk, tos izmantojot? Kā būtu, ja mēs tos izmantotu, lai saņemtu ziņas? Kā būtu, ja mēs pret tiem izturētos tā, it kā nevarētu bez tiem dzīvot? Kā būtu, ja mēs tos dāvinātu citiem bērniem kā dāvanas? Kā būtu, ja mēs tos izmantotu ceļojumu laikā? Kā būtu, ja mēs tos izmantotu ārkārtas situācijā? Tas ir kaut kas, kas liktu jums padomāt … hmm, vecīt, kur ir mani Svētie Raksti?” „Atšķirībā no mūsu mobilajiem telefoniem: „Viens tarifs der visam. Neierobežota izmantošana. Nekādu viesabonēšanas tarifu. Jums vienmēr ir zona. Jūs tos varat izmantot kā kalnos, tā tunelī. Tie ir par brīvu, bez slēptām izmaksām. Un jums nekad nevajadzēs uztraukties par to, ka Svētie Raksti varētu tikt atslēgti, jo Jēzus Kristus jau ir nomaksājis rēķinu!” [Pašlaik tiek nodots pa e-pastu; sākotnēji saukts „Mobilā telefona salīdzinājums ar Bībeli”.] Rādīt vairāk

Bez rezultātiem