mormon.org Visā pasaulē

Kā Pēdējo dienu svētie izprot Dieva esamību?

Oficiālā atbilde

Dievs ir pilnīgs, viszinošs un visvarens — Visuma valdnieks. Viņš ir arī žēlsirdīgs, laipns un taisnīgs. Viņš ir mūsu Tēvs Debesīs. Mēs esam radīti pēc Viņa tēla (1. Mozus 1:27). Viņam ir ķermenis, kas līdzinās mūsējam, taču Dieva ķermenis ir nemirstīgs, pilnīgs un ar tādu godību, ko ar vārdiem nevar aprakstīt. Viņš pazīst un mīl katru no mums individuāli, jo esam Viņa bērni. Viņam ir iecere, lai palīdzētu Saviem bērniem rast prieku šajā dzīvē un atgriezties, lai viņi dzīvotu kopā ar Viņu pēc šīs dzīves.

  • Mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, un tādējādi — atsevišķa būtne no Dieva Tēva. Tādēļ mēs ticam, ka Dievs Tēvs, Viņa Dēls, Jēzus Kristus, un Svētais Gars ir trīs atsevišķas būtnes, taču vienotas savā nolūkā. Mēs ticam, ka Dievs Tēvs sūtīja Savu Dēlu, Jēzu Kristu, uz Zemes, lai izpirktu mūsu grēkus un padarītu augšāmcelšanos par iespējamu mums visiem. Mūsu Dievības skaidrojums ir viena no galvenajām mācībām, kas mūs atšķir no citām reliģijām. Rādīt vairāk

  • Dievs ir mūsu Debesu Tēvs — mūsu garu Tēvs. Mēs esam radīti pēc Viņa līdzības, tāpat kā mūsu fiziskie ķermeņi ir radīti pēc mūsu bioloģisko vecāku līdzības. Viņam ir ķermenis no miesas un kauliem, taču tas ir pilnīgs. Kā mūsu Tēvs, Dievs vēlas, lai mēs būtu kā Viņš un atgrieztos, lai kādu dienu dzīvotu ar Viņu. Viņš pazīst katru no mums personīgi un ir norūpējies par katru; Viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi, taču Viņš nespiedīs mūs ar varu. Taču Viņš mums ir devis norādījumus, sauktus par baušļiem, lai mums palīdzētu pieņemt lēmumus, kas mūs darīs laimīgus. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem