mormon.org Visā pasaulē

Vai Pēdējo dienu svētie uzskata, ka Bībele ir Svētie Raksti un Dieva vārds?

Oficiālā atbilde

Mormoņi tic Bībelei, to godā un mīl. Mēs to uzskatām par spēcīgu, nozīmīgu un svētu pierakstu, kas ir visas kristietības pamatā. Bībele ir bagātīgs vēstures, doktrīnas, stāstu un liecību krājums, kas viss liecina, ka Jēzus Kristus ir mūsu Debesu Tēva dievišķais Dēls. Bībele ir Dieva vārds, un tā sastāv no svētu Dieva vīru rakstiem, kuri runājuši Svētā Gara spēkā (skat. 2. Pētera 1:20-21). Tādā pat veidā ir sarakstīti papildus Svētie Raksti, tostarp Mormona Grāmata, kas apliecina un ceļ godā Bībeli.

  • Mēs ticam Bībelei, to lasām, sludinām no tās un sekojam tās mācībām. Mēs arī ticam Mormona Grāmatai, kas ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Mormona Grāmata ir līdzvērtīga Bībelei — tās papildina viena otru. Man patīk uzskatīt Mormona Grāmatu par „stāsta” turpinājumu. Tā stāsta par tautu pavisam citā kontinentā un par to, kā Kristus viņus apciemoja PĒC Savas Augšāmcelšanās. Jums tā ir jāizlasa! Lasiet to kopā ar Bībeli un meklējiet salīdzināmās norādes. Tā ir apbrīnojama garīga pieredze pilnīgai apskaidrībai! Rādīt vairāk

Bez rezultātiem