mormon.org Visā pasaulē

Kā jūs izskaidrojat Baznīcas izaugsmi?

Oficiālā atbilde

Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, teica: „[Cilvēki] šo Baznīcu uzlūko kā enkuru mainīgu vērtību pasaulē. Ģimenes izjūk Amerikā un visā pasaulē. Mēs liekam stingru uzsvaru uz ģimenēm. Tas cilvēkus piesaista. Viņiem tas patīk. Viņi to saņem ar prieku. Viņiem ir vajadzīga palīdzība, un mēs piedāvājam šo palīdzību.

Turklāt šī Baznīca piešķir dzīvei jēgu.… Mums ir atbildes uz izsenajiem jautājumiem: No kurienes es nāku? Kāpēc es esmu šeit? Kurp es došos? Šos svarīgos ticības jautājumus cilvēki ir uzdevuši visos laikmetos. Mēs sniedzam viņiem pārliecību par to, kas viņi ir, — Dieva dēli un meitas. Es esmu Dieva bērns. Mums ir dziesma ar šādiem vārdiem. Mēs tam ticam. To mēs uztveram kā faktu. Cilvēki rod mierinājumu. Viņi rod mieru. Viņi tajā smeļas spēku.

Un Baznīcas organizācijā viņi sastop līdzīgi domājošus cilvēkus. Viņi atrod draugus. Mēs esam ļoti draudzīga Baznīca. Mēs esam ļoti laimīga Baznīca. Mēs esam laimīgi, enerģiski cilvēki, un citiem tas patīk.”

  • Baznīcas izaugsmi var izskaidrot ar Svētā Gara izpausmēm, kas apliecina tiem, kuri vēlas uzzināt patiesību, ka Jēzus ir Kristus, Džozefs Smits ir Viņa pravietis un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir patiesā Kristus Baznīca uz Zemes. Baznīca aug, pateicoties tam, ka mēs mīlam cits citu un ievērojam Dieva baušļus savā dzīvē. Baznīca aug, pateicoties tam, ka mēs ticam, ka mūsu ģimenes var būt kopā mūžīgi. Rādīt vairāk

  • Man nav šaubu, ka baznīcas straujā izaugsme notiek, pateicoties tam, ka patiesība rod atbalsi cilvēkos, kas patiesi meklē atbildes. Kad kāds vīrietis vai sieviete vēlas uzzināt patiesību un meklē to patiesi, no visas sirds un ar lūgšanu, viņi vienmēr to atrod šeit. Vienmēr. Iespējams, ka tieši tas dara mormoņus atšķirīgus no visām pārējām reliģijām. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem