mormon.org Visā pasaulē

Kādi ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas (Mormoņu Baznīcas) dievkalpojumi? Vai apmeklētājiem ir atļauts piedalīties baznīcas sanāksmēs? Vai es varu apmeklēt baznīcu?

Oficiālā atbilde

Mūsu galvenā baznīcas sanāksme, kuru var apmeklēt visa ģimene, tiek saukta par Svētā Vakarēdiena sanāksmi. Šī sanāksme notiek mūsu lūgšanu namos svētdienās, un tās ilgums ir aptuveni 70 minūtes. Apmeklētāji ir laipni gaidīti. Parasti šo sanāksmi apmeklē ģimenes, un mēs esam pieraduši, ka sanāksmē atrodas arī bērni.

Parasti sanāksmē iekļautas šādas daļas:

 • garīgās dziesmas: reliģiska satura dziesmas, ko dzied klātesošie (no dziesmu grāmatām);
 • lūgšanas: lūgšanas skaita vietējie Baznīcas locekļi;
 • Svētais Vakarēdiens (dievgalds): Svētais Vakarēdiens sastāv no iepriekš sagatavotas maizes un ūdens, ko priesterības nesēji svētī un pasniedz klātesošajiem — tiem, kuri vēlas to pieņemt.
 • runātāji: parasti sanāksmē uzstājas divi vai trīs iepriekš nozīmēti runātāji.

(Piezīme: baznīcas sanāksmju laikā netiek apkārt laists ziedojumu trauks un ziedojumi netiek prasīti.)

Apmeklētāji tiek laipni lūgti apmeklēt arī citas svētdienas sanāksmes, kas notiek pēc Svētā Vakarēdiena sanāksmes:

 • Svētdienas skolas nodarbības, kas tiek piedāvātas katrai vecuma grupai, sākot no 12 gadiem;
 • Sākumskolas nodarbības, kas notiek pa grupiņām bērniem vecumā no 3 līdz 11 gadiem;
 • mazākiem bērniem, vecumā no 18 mēnešiem līdz 3 gadiem, ir pieejama bērnistaba;
 • Jauno sieviešu nodarbības, kas paredzētas jaunajām sievietēm vecumā no 12 līdz 17 gadiem;
 • Palīdzības biedrības sanāksmes, kas domātas sievietēm, sākot no 18 gadu vecuma;
 • Priesterības sanāksmes, kas domātas vīriešiem no 12 gadu vecuma; nodarbības notiek dažādās vecuma grupās.
 • Mormoņu Baznīcas svētdienas sapulces notiek trīs stundas. Pirmajā stundā notiek Svētā Vakarēdiena sanāksme, kurā mēs uzklausām runātājus, kas uzstājas par kādu no evaņģēlija principiem, kā arī pieņemam Svēto Vakarēdienu, lai atjaunotu savas derības ar Dievu. Otrajā stundā ir Svētdienas skolas stunda. Šogad mēs studējam Veco Derību. Skolotājs vada stundu un mudina stundas dalībniekus piedalīties un diskutēt. Trešās stundas laikā mūsu dāmas dodas uz Palīdzības biedrību un vīrieši uz priesterības sanāksmēm, kur mēs mācāmies par evaņģēlija principiem un to, kā tos varam pielietot savā dzīvē kā Baznīcas vīrieši un sievietes. Otrās un trešās stundas laikā bērni apmeklē Sākumskolu, kur viņi dzied dziesmas un mācās par evaņģēlija principiem savas izpratnes līmenī. Mūsu pusaudži apmeklē Jauno sieviešu un Jauno vīriešu klases, kur viņi arī mācās par evaņģēlija principiem un to, kā tos pielietot savā dzīvē. Apmeklētāji vienmēr ir laipni aicināti! Rādīt vairāk

Bez rezultātiem