mormon.org Visā pasaulē

Kāpēc Pēdējo dienu svētajiem tiek prasīts ziedot savai Baznīcai 10% no saviem ienākumiem?

Oficiālā atbilde

Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, teica: „Mūsu galvenais ienākumu avots ir senais desmitās tiesas likums. No mūsu cilvēkiem tiek sagaidīts, ka viņi maksās 10 procentus no saviem ienākumiem, lai virzītu uz priekšu Baznīcas darbu. Ievērojami un brīnišķīgi ir tas, ka viņi to dara. Desmitā tiesa nav tik daudz naudas jautājums, kā tas ir ticības jautājums. Tā kļūst par privilēģiju un iespēju, nevis par nastu. Mūsu cilvēki tic Dieva vārdam, kā tas izklāstīts Maleahija grāmatā, ka Tas Kungs atvērs debesu logus un liks svētībām pa tiem pārpilnībā nolīt pār viņiem (Maleahija 3:8-10). Pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē ir aizkustinoša un saviļņojoša liecība par šo Tā Kunga likumu, ar ko tiek finansēts Viņa darbs.”

  • No praktiskā viedokļa, ar to tiek samaksāts par ēkām, kur tiekamies, un tempļiem, kur pielūdzam. Taču dziļākā izpratnē — tā man atgādina, ka viss, kas man pieder, ir sniegts kā svētība no mūsu Debesu Tēva. Rādīt vairāk

  • Mūsu baznīca ir kā liela ģimene. Kad mana sieva un bērni lieto naudu, kuru es ar savu darbu esmu nopelnījis, man nešķiet, ka es atdodu. Godīgi sakot, man vairāk ir sajūta, ka es dodu pats sev. Mēs esam viena vienība, komanda. Tāpat ir arī baznīcā. Mēs esam vispasaules ģimene. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem