mormon.org Seluruh Dunia
Lee: Amerika Serikat, Insinyur, Malaysia, Sarawak, Misionari, Lee, Mormon.

Hai, saya Lee

Tentang Saya

Saya berumur 21. Saya bersekolah di universitas sekarang (Arizona State University). Saya amat minat kapal terbang mana-mana dan saat pada penerbangan. Saya baru kembali dari Sarawak, Malaysia (di sebelah utara dari Kalimantan). Di sana saya melayani sebagai seorang misionari untuk Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir.

Mengapa saya seorang Mormon

Saya seorang Mormon karena saya rasakan Roh Tuhan di gereja ini. Saya tahu gereja ini diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita boleh mendampingkan diri bersama Ia yang Maha Pengasih. Waktu saya mengkaji firman Allah dalam Alkitab dan Kitab Mormon (yaitu Satu Kesaksian Lagi Tentang Yesus Kristus), saya rasakan seperti Tuhan berbilang bersamaku secara peribadi. Saya tahu Ia mengasihi saya, dan saya tahu Ia mengasihi kamu juga. Saya tahu ini melalui doa. Saat saya berdoa kepada Allah untuk mendapati kebenaran, Ia menjawab saya melalui Roh Ia yang Kudus. Ia menyenangkan hatiku sampai saya nggak boleh menafikan apa yang telah Ia beritahukan kepadaku, yaitu "bahwa Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir adalah kerajaan Tuhan yang sekali lagi ditegakkan di atas bumi, sebagai persiapan untuk kedatangan kedua Mesias" (Prakata, Kitab Mormon).

Bagaimana saya menjalani iman saya

Saya mencuba menjalankan iman saya melalui pertindakan saya. Di mana-mana tempat yang saya berada, saya menyukai tolong-menolong orang lain. Walaubagaimanapun orang tidak boleh lihat perasaan saya, saya harap mereka boleh lihat iman saya saat saya cuba menolong mereka. Waktu saya tengok orang lain, saya perasan bahwa mereka juga kanak-kanak Allah, Bapa kita yang kekal, maka saya mencubai melayani mereka. Saya tahu "bilamana [kita] berada dalam pelayanan bagi sesamamu manusia [kita] semata-mata berada dalam pelayanan bagi Allah [kita]" (Mosiah 2:17).