mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ողջույն, ես Jason-ն եմ

  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter

Իմ մասին

Իմ անունը Ջեյսոն է: Ես ամուսին եմ և հինգ զարմանահրաշ երեխաների հայր: Ես միջազգային հարկային հավատարմատար եմ և վերջերս դուրս հանեցի անվտանգությունը իմ կարիերայից, որպեսզի սկսեմ իմ սեփական գործունեությունը, տեղափոխեմ ընտանիքս երկրի մյուս կողմը և բացեմ ռոքի դպրոց: Ես սիրում եմ երաժշտություն և սիրում եմ տեսնել այն փոխակերպող ազդեցությունը, որ երաժշտությունը կարող է ունենալ երեխայի վրա: Իմ կյանքի ամենակարևոր մասը, որը իրականում իմ էությունն է, իմ ընտանիքն է և իմ կրոնը:

Ինչո՞ւ եմ ես Մորմոն:

Մինչ ես մեծանում էի որպես Եկեղեցու անդամ, կարծում եմ, որ ես իսկապես դարձի եմ եկել շատ ավելի ուշ իմ կյանքում: Ես այնպիսի անձնավորություն եմ, որ պահանջում եմ, որ իմ անձնական փորձառությունները և մտքերը թելադրեն իմ հավատքը, որը կուղեկցի ինձ ճշմարտորեն ընդունել ավետարանը իմ կյանքում ավելի ուշ, քան պետք է անեի: Որքան մեծանում եմ, այնքան ավելի անկեղծորեն երախտապարտ եմ Ավետարանի և իմ հավատքի համար: Ես երախտապարտ եմ այն գիտելիքի համար, որ ես սիրառատ Երկնային Հոր որդին եմ, և որ մեր Փրկչի միջոցով ես կարող եմ հաղթահարել իմ բոլոր անկատարությունները, երկրային փորձությունները և մարտահրավերները: Ես գիտեմ, որ եթե շարունակեմ ջանալ ապրել ավետարանի սկզբունքներով, իմ ընտանիքը և ես միասին կլինենք հավերժորեն: Հավերժական ընտանիքների խոստումը ամենամեծ օրհնությունն ու մխիթարությունն է իմ կյանքում:

Ինչպե՞ս եմ ես ապրում իմ հավատով

Եկեղեցու անդամության ամենամեծ օրհնություններից մեկը ներգրավված լինելն է այնպիսի զարմանալի մարդկանց համայնքում, ովքեր բաժին ունեն իմ նույն կարևոր համոզմունքներից: Վերջին տասնհինգ տարիների ընթացքում իմ ընտանիքը և ես ապրել ենք շատ ծխերում, և նրանցից յուրաքանչյուրը եղել է վիթխարի օրհնություն մեզ համար: Ես պարզել եմ, որ որքան շատ եմ ծառայում իմ ծխի անդամներին, այնքան իմ կյանքը օրհնվում է: Ես սիրում եմ ծառայել Եկեղեցում, և ներկայումս ծառայում եմ իմ ծխում որպես ուսուցիչ: Անցյալում ես բավականին շատ աշխատել եմ Եկեղեցու երիտասարդների կազմակերպությունում: