mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ողջույն, ես Bruce -ն եմ

  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays

Իմ մասին

Ես 8 երեխաների հայր եմ և 34 թոռան պապ: Ես ծառայում եմ որպես միսիայի նախագահ Ֆլորիդայի Տամպա միսիայում: Ես սիրում եմ երաժշտություն, սիրում եմ սպորտ, սիրում եմ կարդալ սուրբ գրությունները, սիրում եմ մարզվել և կարծում եմ, կարող եմ ասել, որ սիրում եմ կյանքը: Ես խորը սրտագին վկայություն ունեմ մորմոնական Եկեղեցու մասին:

Ինչո՞ւ եմ ես Մորմոն:

Ես մորմոն եմ, քանի որ վկայություն եմ, ստացել, որ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը ճշմարիտ է: Ես սիրում եմ Մորմոնի Գիրքը, քանի որ այն վկայում է Քրիստոսի մասին և բոլորիս համար կատարած Նրա քավիչ զոհաբերության մասին: Ես մորմոն եմ, քանի որ գիտեմ, որ Ջոզեֆ Սմիթը տեսել է Հորը և Որդուն և մարգարե էր, որը կոչվել էր Աստծո կողմից:

Ինչպե՞ս եմ ես ապրում իմ հավատով

Ես ապրում եմ իմ հավատքով` բարիք անելով: Ամենօրյա աղոթքներում ես խնդրում եմ իմ Երկնային Հորը՝ ուղեկցել ինձ Սուրբ Հոգու միջոցով՝ ծառայելու Նրան և բարձրացնելու իմ մերձավորին: Ես ծառայում եմ միսիայում՝ օգնելով մարդկանց գտնել ճշմարտությունը: