mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Խնդրում ենք կիսվել Ջոզեֆ Սմիթի մասին ձեր զգացումներով/վկայությամբ:

  • Ջոզեֆ Սմիթը մի պատանի էր, ով ցանկանում էր ճանաչել իրական ավետարանը: Նա հիշեց, թե ինչ էր գրված Աստվածաշնչում. «Բայց եթէ մէկը ձեզանից իմաստութեան պակասութիւն ունի թող խնդրէ Աստուածանից, որ ամենին տալիս է»: Նա հարցրեց Աստծուն և ստացավ իր հարցի պատասխանը: Դա նաև ճիշտ է մեզ համար, եթե մենք հարց ունենք, ապա պետք է հարցնել Աստծուց, ով ամենքին իմաստություն է տալիս: Ես կարդացել եմ Մորմոնի Գիրքը և աղոթել եմ դրա ճշմարտացիության մասին: Ես ստացել եմ իմ հարցի պատասխանը, որ այն ճշմարիտ է: Ես իսկապես հավատում եմ, որ Ջոզեֆ Սմիթն Աստծո ճշմարիտ մարգարեն է, նրա միջոցով մենք իսկապես ստացել ենք վարդապետությունը: Նրա կյանքը կարճ էր, սակայն նա արել է հրաշալի բաներ: Ցույց տալ ավելին

Արդյունքներ չկան