mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչո՞ւ եմ ես Մորմոն:

  • Ես ծնվել եմ մի ընտանիքում, որտեղ բարոյական արժեքները միշտ բարձր են գնահատվել: Մայրս մեծացել է մորմոնական ընտանիքում: Հայրս դարձի է եկել հուդայականությունից, երբ ես վեց տարեկան էի: Նույնիսկ դրանից առաջ էլ մայրս ինձ տանում էր Եկեղեցու ժողովներին, ուստի, ես հիմնականում մեծացել եմ այս հավատքում: Ութ տարեկանում ես մկրտվել եմ, ինչպես ընդունված է Եկեղեցում: Ես շարունակել եմ զարգացնել Եկեղեցու ուսուցանած արժեքները և սկզբունքները որպես իմ չափանիշներ, երբ կայացրել եմ կարևոր որոշումներ: Ես ապրել եմ իմ կյանքը համաձայն այս արժեքների: Մինչև այժմ այն ինձ տվել է շատ արժեքավոր փորձառություններ, որոշ դժվարություններ, սակայն նաև շատ հրաշալի բաներ: Մանկության տարիներին և որպես չափահաս իմ խնդիրը կայանում է և կայացել է նրանում, որ հաստատեմ իմ հավատքը այն պայմաններում, որոնք որոշում են իմ կյանքը: Իմ հավատքի ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ Աստծո հետ ակտիվ և անձնական հարաբերությունը միշտ պետք է լինի մարդու հոգևոր լինելու կարևորագույն մասը: Ես ամեն օր ձգտում եմ ապրել համաձայն իմ ներքին համոզմունքների: Այս համոզմուննքներն ամեն օր հիմնավորվում են իմ արարքներով: Ես մորմոն եմ, քանի որ ես մշտապես տեսնում եմ, թե ինչպես է իմ հավատքն օգնում ինձ իմ կյանքում և քանի որ ես տեսնում եմ, որ Աստված իմ կյանքի մի մասն է: Ցույց տալ ավելին

  • Ես միացա Եկեղեցուն 17 տարեկանում Լա Պասում, Բոլիվիա, երբ ավագ դպրոցի ընկերներիցս մեկը հրավիրեց ինձ Եկեղեցի: Նախքան դա, ես միշտ հավատում էի Աստծուն, բայց զգում էի, որ Նրա մասին սովորելու ավելի շատ բան կա: Ես նաև ունեի խորը զգացում, որ ես հատուկ եմ, որ մի առանձնահատուկ բան կա իմ մեջ (և բոլորի): Երբ այդ առաջին անգամ գնացի Մորմոնական Եկեղեցի, իմ ընկերուհու կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցիչը մեզ ասաց, որ որպես Աստծո դուստրեր, մենք ունենք Աստվածային ներուժ, և որ մենք կարող ենք նմանվել մեր Երկնային Հորը Քրիստոսի զոհաբերության միջոցով: Այս ուսմունքը համընկավ այն ամենի հետ, որ իմ սիրտը միշտ ասում էր ինձ, և ես գիտեի, որ դա ճիշտ է: Մեկ այլ բան ևս կար, որ ինձ մոտեցրեց այս կրոնին: Աստվածաշնչում ասվում է «իրենց պտուղներից կճանաչեք նրանց»: Մարդիկ, ում հանդիպում էի Եկեղեցում, բարի էին, սիրալիր և ծառայում էին առանց որևէ բան ակնկալելու: Դա ինձ գրավեց, ուզում էի այս ակնառու հատկություններով մարդկանց համայնքի մի մասնիկը լինել: Իմ ողջ կյանքի ընթացքում փափագում էի սովորել և գործել ամենալավ ձևով, որ տեսնում էի իմ շրջապատում, և այստեղ ես գտա ինչ-որ կատարյալ բան: Ցույց տալ ավելին

  • Որքան շատ եմ հասկանում Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներն իմ կյանքում, այնքան կյանքն ավելի իրական է դառնում: Ես տեսել եմ շատ տարբեր մարդկանց, և կա մեզ իրար կապող մի բան: Դա միմյանց հանդեպ սերն է: Երբ ես խորանում եմ, թե ինչն է ինձ համար իրականում կարևոր, միշտ հանգում եմ իմ ընտանիքին և Փրկչի սիրուն: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու ուսմունքները ինձ մոտեցրել են իմ Երկնային Հորը և այն գաղափարին, թե որքան կարևոր է Փրկիչն իմ կյանքում: Իմ հավատքն ինձ ուղղորդում է իմ կյանքում և օգնում ինձ դառնալ ավելի լավը այն ամենի մեջ, ինչ ես անում եմ: Ցույց տալ ավելին

  • Ավարտական դասարանից մի լավ ընկեր կիսվեց Մորմոնի Գրքով ինձ հետ և ասաց, որ այն Աստծո խոսքն էր՝ Եվս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին: Ես որոշեցի դրան լրջորեն վերաբերվել: Շատ ամիսներ անխելամիտ ձախ հայացքներով մոտեցումից հետո այդ մեծ հարցին` մի թերություն որում ես մեղավոր եմ գրեթե ամեն օր, ես վերջապես հետևեցի «Աստծուց հարցնելու» հորդորին... իմանալու թե արդյոք այս բաները ճիշտ չեն... մաքուր սրտով, անկեղծ միտումով»: Ի զարմանս ինձ ես ստացա հստակ պատասխան: Աստված իսկապես պատասխանում է աղոթքներին: Ցույց տալ ավելին

  • Ես ինչ-որ պատճառով եղել եմ անինքնավստահ աղջիկ: Միսիոներները գտան ինձ և օգնեցին ինձ հասկանալ, թե ով էի ես իրականում և ավելի ճշգրտորեն իմանալու, թե որտեղից էի ես գալիս: Դրանից հետո ես սկսեցի նոր կյանք և իմ հին օրերին նայում էի լիովին այլ տեսանկյունից: Դեռ ավելին, ես հասկացա, թե որն էր իմ կյանքի նպատակը և ինչպիսի անձնավորություն եմ ես ուզում լինել և ինչպիսի կյանքով եմ ուզում ապրել: Չնայած, որ ես երբեմն շարունակում եմ դժվարությունների հանդիպել, ես կարողանում եմ հասկանալ, թե ինչին հուսամ և ուր գնամ: Բացի դրանից, ես այլևս այդքան շատ չեմ վախենում մենակ լինելուց: Ես գիտեմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը Աստծո թանկագին զավակ է և որքան եզակի ենք մենք: Ես գիտեմ, որ Նա սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին: Ես նաև համոզված եմ, որ ուզում եմ հետևել Նրան, որպեսզի օրեցօր :դառնամ ավելի լավ և ավելի երջանիկ անձնավորություն: Ցույց տալ ավելին

  • Իմ տատիկն ու պապիկը երկու կողմերից էլ Եկեղեցուն են միացել շատ տարիներ առաջ և իմ ծնողներին ուսուցանել են Քրիստոսի հանդեպ հավատքի և ավետարանի այլ սկզբունքների մասին: Ես հավերժ պարտական կլինեմ ​​նրանց բարության և ինձ ժամանակ ու հնարավորություն տալու մասին՝ ինձ համար պարզելու, որ Աստված կա, և որ նա հոգում է մեր բոլորի մասին: Եկեղեցին ինձ հնարավորություն է տվել ավելին անել, և ավելի լավ հայր ու ամուսին դառնալ: Ցույց տալ ավելին

  • Իմ սիրած սուրբ գրություններից մեկն ասում է. «խորհեք նրանց օրհնված և երջանիկ վիճակի վրա, ովքեր պահում են պատվիրանները»: Որպես մեկը, ով ամբողջ օրը վերլուծում է ընկերություններ, փորձելով հասկանալ, թե ինչը ինչ հետևանք է բերում, ես անձամբ շատ եմ մտածել, թե ինչն է երջանկություն բերում: Ես ապրել եմ ավելի քան 10000 օր և հետևել եմ շատ ընտանիքների և ընկերների կյանքին: Հավաքաբար, դա տվյալների մեծ պաշար է: Պատճառահետևանքային մի կապ անսխալելի պարզ է այդ տվյալներից բոլորի մեջ. Աստծո պատվիրաններով ապրելը տանում է դեպի երջանկություն: Մորմոնական լինելն ինձ օգնում է ավելի լավ ապրել պատվիրաններով, և հետևաբար, ինձ բերում է երջանկություն: Ցույց տալ ավելին

  • Չնայած մեծացել եմ որպես մորմոն, լիակատար դարձի եմ եկել մեծ տարիքում: Երբս մոտենում էի իմ պատանեկան տարիքին, ցանկացա մի փորձարկում անել: Ես կհնազանդվեմ ինձ համար սահմանված պատվիրաններին և կտեսնեմ, թե ինչ կպատահի: Հավատքից, աղոթքից և որոշ ժամանակ անց ես համոզվեցի, որ հնազանդությունը հավասար է օրհնությունների: Այդ բանաձևը միշտ ճիշտ է և երբեք ինձ հուսախաբ չի արել: Դա է պատճառը, որ ես մորմոն եմ: Ցույց տալ ավելին

  • Ես երախտապարտ եմ այն փաստի համար, թե ինչպես եմ նախապատրաստվել իմ կյանքում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն ընդունելու համար, քանի որ նախկինում ես երբեք չէի լսել այն ամենի մասին ամբողջությամբ, այլ միայն երբ ես քոլեջում էի սովորում, որտեղ նա պետք է ընդուներ կարևոր որոշումներ (ընտանիք ունենալ և ում ես կընտրեի լինելու իմ ամուսինը): Ավետարանի միջոցով ես գիտեմ այս ճշմարտությունները: Ես կասկած չունեմ, որ իմ Երկնային Հոր սերը միշտ հոգ էր տանում ինձ համար, պաշտպանելու և օգնելու ինձ, այսօր ես կարող եմ հաստատել սա, մինչ նրանք շարունակաբար զգում են իմ Փրկչի սերը, ես տեսնում եմ նրա փառքը տիեզերքի արարման մեջ և իմ ընտանիքում, կարևոր գիտելիք է, որով իմ երեխաների հետ կիսվելու արտոնությունն ունեմ Ցույց տալ ավելին

  • Ես մորմոն եմ, քանի որ կարծում եմ, որ այս Եկեղեցին՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին, Քրիստոսի Եկեղեցին է երկրի վրա։ Լինել մորմոն նշանակում է երջանիկ լինել։ Ցույց տալ ավելին

Արդյունքներ չկան