mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչո՞ւ են Մորմոնները հավատում Աստվածաշնչին:

Պաշտոնական պատասխան

Աստվածաշունչը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի աստվածության մասին, այն ազդեցություն է գործել և նեցուկ է եղել Իր հետևորդներին: Դա սուրբ գրությունների հավաքածու է, որը պարունակում է Աստծո հայտնությունները և պատմություններ Սուրբ Երկրում Իր զավակների հետ Նրա գործերի մասին:

Աստվածաշնչյան դարերի պատմություններն ընդգրկում են Ադամի ժամանակից մինչև Առաքյալների մահը: Նմանապես Աստվածաշնչյան բոլոր գրքերը գրվել են մարգարեների կողմից և մարգարեների մասին, ովքեր ապրել են աշխարհի պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում:

Ինչպես դուք գիտեք, Աստվածաշունչը բաժանված է Հին Կտակարանի և Նոր Կտակարանի:

Հին Կտակարանը պարունակում է Քրիստոսի ծննդից առաջ գրված սուրբ գրվածքներ: Հին Կտակարանի շատ մարգարեներ կանխատեսել են Փրկչի և Քավիչի գալուստը (տես Եսայիա Է.14, Թ.6, ԾԳ.3-7):

Նոր Կտակարանը պատմում է Փրկչի և Քավիչի կյանքի մասին, որը Հիսուս Քրիստոսն է: Այն նաև պատմում է Նրա նախնական Եկեղեցու հիմնադրման մասին:

  • Մենք հավատում ենք Աստվածաշնչին, քանի որ այն Աստծո խոսքն է: Պարզ և հասարակ: Այս գիրքն ունենալը և հնարավորություն ունենալը կարդալ Փրկչի կյանքի մասին, Նրա կատարած հրաշքների մասին և կյանքերի մասին, որոնց նա դիպչեց, մինչ այս երկրի վրա էր, մեծագույն օրհնություն է բոլորիս համար: Դեռ ավելին, կարդալը և սովորելը անձնվեր սիրո մասին, որը Նա ցուցադրեց Իր կյանքի ընթացքում, որը իր գագաթնակետին հասավ Նրա քավող զոհաբերությամբ ձեզ և իմ համար, ինձ հոգևորապես ավելի է մոտեցնում Իրեն: Ցույց տալ ավելին

  • Քանի որ դա Աստծո խոսքն է: Ցույց տալ ավելին

Արդյունքներ չկան