mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչպիսի՞ն է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու վերաբերմունքը համասեռամոլության և միասեռ ամուսնությունների նկատմամբ:

Պաշտոնական պատասխան

Աստվածաշնչում Պողոսը քարոզում էր Հռոմեացիներին, որ համասեռամոլությունը մեղսավոր վարք է (տես Հռովմ. Ա.24-32): Հին Կտակարանի ժամանակներում Մովսեսն իր օրենքում ներառեց, որ համասեռամոլ կապերը Աստծո օրենքի դեմ են (տես Ղևտացոց Ի.13):

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու նախկին Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին համասեռամոլության մասին հրատարակել է հետևյալ հայտարարությունը. «Մենք հավատում ենք, որ տղամարդու և կնոջ ամուսնությունը հաստատվել է Աստծո կողմից: Մենք հավատում ենք, որ ամուսնությունը կարող է լինել հավերժական` Տիրոջ տանը հավիտենական քահանայության զորությունը գործադրելու միջոցով» («Ընտանիք` Հայտարարություն աշխարհին», որը Տիրոջ ոգեշնչմամբ գրել են մեր օրերի տասներկու Առաքյալները):

Մարդիկ հետաքրքրվում են, թե ինչ դիրքորոշում ենք որդեգրել նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց այսպես կոչված համասեռամոլ են համարում: Իմ պատասխանն է, որ մենք սիրում ենք նրանց որպես Աստծո որդիներ և դուստրեր: Նրանք հնարավոր է ունեն որոշ շեղումներ, որոնք հզոր և միգուցե դժվար կառավարելի են: Շատ մարդիկ տարբեր ժամանակներում տարբեր տեսակի շեղումներ են ունենում: Եթե չտրվեն այդ շեղվածությանը, նրանք կարող են առաջ գնալ Եկեղեցու մյուս անդամների նման: Եթե նրանք խախտեն մաքրաբարոյության օրենքը և Եկեղեցու բարոյական չափանիշները, ապա մյուսների պես կենթարկվեն Եկեղեցու կարգապահական պատժին:

Մենք ուզում ենք օգնել այդ մարդկանց` ամրացնել նրանց, աջակցել, որպեսզի լուծեն իրենց խնդիրներն ու հաղթահարեն իրենց դժվարությունները: Սակայն մենք չենք կարող անտարբեր նայել, թե ինչպես են նրանք տարվում անբարոյական վարքով, երբ փորձում են պահել ու պաշտպանել, ապրել այսպես կոչված միասեռ ամուսնական կապի մեջ: Թույլատրել դա նշանակում է` արժեզրկել Աստծո կողմից սահմանված ամուսնության ծանրակշիռ և սուրբ հիմքը և դրա նպատակը` ընտանիքներ կազմավորելը» (Ensign, Nov. 1998, 71):

  • Մենք բոլոր իմաստուն և ողորմած Աստծո որդիներն ու դուստրերն ենք: Նա հավասարապես սիրում է թե միևնույն, թե հակառակ սեռի համակիրներին. նա անաչառ է: Բայց դա չի նշանակում, որ նա միշտ ուրախ է մեր կայացրած որոշումներով: Աստված ցանկանում է, որ իր բոլոր զավակները երջանիկ լինեն, այնպես որ մեզ տվել է ապրելու մի շարք պատվիրաններ և մեզ ասել է, որ եթե ապրենք այս պատվիրաններով, մենք ուրախություն կգտնենք: Նա գիտի, որ որոշ պատվիրաններ դժվար կլինի մեզ համար հետևել, սակայն, ի վերջո, եթե դիմանանք, մենք կըմբռնենք, թե ինչի համար են պատվիրանները և թե ինչպես կարող են դրանք օրհնել մեր կյանքը: Աստծո բարոյական օրենքները կենտրոնանում են տղամարդու և կնոջ ամուսնության միջև, որին նոր հետևում է մտերմիկ ֆիզիկական հարաբերությունները: Նա ցանկանում է, որ մտերիմ և ֆիզիկական հարաբերությունները լինեն հատուկ և, հետևաբար, մեզ սահմաններ է դրել դրանց համար: Ամուսնությունից դուրս ցանկացած ֆիզիկական մտերմիկ հարաբերություն, այդ թվում նույնասեռային հարաբերությունները, չեն տանի ճշմարիտ երջանկության: Աստված լիովին հասկանում է սեռական ցանկությունների հզոր բնույթը, սակայն ակնկալում է, որ մենք սանձենք այդ ցանկություններն ու պահենք դրանք այն սահմաններում, որոնք Նա է սահմանվել: Եթե ​​մենք չենք օրհնվել հանդիպելու հարմար զուգընկերոջ այս կյանքում, կամ, եթե մեզ հրապուրում է նույն սեռի անձնավորությունը, ըստ Աստծո կամքի՝ գերադասելի է, որ մենք ամուրի մնանք: Այդ դեպքում Նա ավելի հեշտությամբ կարող է օրհնել մեզ և հնարավորություն տալ, որ մենք առանց սեռական հարաբերությունների էլ կարողանանք բավարարված ու գոհ կյանք վայելել: Վերջ ի վերջո, դա անհատի ընտրությունն է, սակայն ճշմարիտ երջանկության կարելի է հասնել միայն հնազանդվելի միջոցով: Ցույց տալ ավելին

Արդյունքներ չկան