mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչո՞ւ են Մորմոններին խնդրում իրենց Եկեղեցուն նվիրաբերել իրենց եկամտի 10%-ը:

Պաշտոնական պատասխան

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու նախկին Նախագահ` Գորդոն Բ. Հինքլին ասել է. «Մեր եկամտի հիմնական աղբյուրը տասանորդի հնագույն օրենքն է: Մեր մարդկանցից ակնկալվում է, որ վճարեն իրենց եկամտի 10 տոկոսը, Եկեղեցու աշխատանքն առաջ տանելու համար: Զարմանահրաշ բանն այն է, որ նրանք վճարում են: Տասանորդը ոչ այնքան գումարի, որքան հավատքի հարց է: Այն դառնում է ոչ թե բեռ, այլ արտոնություն և հնարավորություն: Մեր մարդիկ հավատում են Աստծո խոսքին, ինչպես տրված է Մաղաքիայի գրքում, որ Տերը կբացի երկնքի պատուհանները և օրհնություններ կթափի, մինչև որ բավական տեղ չլինի ստանալու համար (Մաղաքիա Գ.8-10): Հուզիչ և ազդեցիկ է ողջ աշխարհում Իր աշխատանքը ֆինանսավորելու համար Տիրոջ այս օրենքի մասին Վերջին Օրերի Սրբերի վկայությունը»:

  • Լոջիստիկայի տեսանկյունից դա փոխհատուցում է այն հավաքատների և տաճարների գումարները, որտեղ մենք երկրպագություն ենք անում: Ավելի լուրջ տեսանկյունից, դա ինձ հիշեցնում է, որ այն ամենը ինչ ինձ տրված է, օրհնություն է իմ Երկնային Հոր կողմից: Ցույց տալ ավելին

  • Մեր Եկեղեցին նման է մեծ ընտանիքի: Երբ կինս և երեխաները փող են օգտագործում, որը ես եմ վաստակել աշխատելով, դա կարծես չեմ զգում, որ տալիս եմ: Ազնվորեն, այնպես եմ զգում կարծես տալիս եմ ինքս ինձ:Մենք մի միավոր ենք մեկ թիմ: Դա նույնն է եկեղեցու հետ: Մենք համաշխարհային ընտանիք ենք: Ցույց տալ ավելին

Արդյունքներ չկան