mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչպիսի՞ն են Մորմոնական եկեղեցու ծառայությունները: Արդյո՞ք այցելուներին թույլ են տալիս ներկա լինել եկեղեցու ժողովներին: Ես կարո՞ղ եմ եկեղեցի հաճախել:

Պաշտոնական պատասխան

Մեր հիմնական ընտանեկան երկրպագությունը կոչվում է հաղորդության ժողով: Այդ ժողովը տեղի է ունենում մեր հավաքատներում կիրակի օրը և տևում է մոտ 70 րոպե: Այցելուները կարող են ներկա գտնվել: Սովորաբար ընտանիքներ են այցելում, և մենք սովոր ենք, որ միշտ երեխաներ են ներկա լինում:

Ժողովը կազմված է հետևյալ մասերից.

 • Օրհներգեր. Ներկաները երգում են կրոնական երգեր (օրհներգերի գրքերը տրվում են):
 • Աղոթքներ. Աղոթք են ասում Եկեղեցու անդամները:
 • Հաղորդություն ընդունելը (հաղորդություն). Հաղորդությունը բաղկացած է պատրաստված հացից և ջրից, որը քահանայություն կրողներն օրհնում և բաժանում են ներկաներին, ովքեր ցանկանում են ընդունել այն:
 • Խոսնակներ. Հիմնականում ժողովն ունենում է երկու կամ երեք նշանակված խոսնակներ:

(Ուշադրություն. Մեր երկրպագության ծառայությունների ժամանակ մենք ափսե չենք փոխանցում և խնդրում նվիրատվություններ կատարել:)

Այցելուները նաև կարող են մասնակցել կիրակի օրվա այլ ժողովներին, որոնք նախորդում կամ հաջորդում են հաղորդության ժողովին.

 • Կիրակնօրյա Դպրոցի դասերն անցկացվում են տարբեր տարիքային խմբերի համար` սկսած 12 տարեկանից:
 • Երեխաների Խմբի դասերը բաղկացած են խմբակային ծառայությունից և 3-11 տարեկան երեխաների համար տարիքային խմբերի բաժանված դասերից:
 • Մսուրային խումբը գործում է 18 ամսականից-3 տարեկան փոքր երեխաների համար:
 • Երիտասարդ Կանանց կազմակերպությունը դասեր է կազմակերպում 12-17 տարեկանների դասեր:
 • Սփոփող Միության դասին հավաքվում են 18-ից բարձր տարիքի կանայք:
 • Քահանայության ժողովները ներկայացնում են 12 և բարձր տարիքի տղամարդկանց համար տարբեր տարիքային խմբերի դասեր:
 • Մորոմոն Եկեղեցու ծառայությունները վարում են երեքժամյա ժամանակահավածում: Առաջին ժամը Հաղորդության ժողովն է, որտեղ մենք լսում ենք խոսնակներին, ովքեր խոսում են ավետարանի սկզբունքներից որևէ մեկի մասին, ինչպես նաև ճաշակում հաղորդությունը, նորոգելով մեր ուխտերը Աստծո հետ: Երկրորդ ժամը Կիրակնօրյա Դպրոցի դասաժամն է: Այս տարի մենք ուսումնասիրում ենք Հին Կտակարանը: Ուսուցիչը տալիս է դասը և խրախուսում մասնակցություն դասին և քննարկում: Երրորդ դասաժամին կանայք գնում են Սփոփող Միություն, իսկ տղամարդիկ գնում են Քահանայության ժողովին, որտեղ մենք ավելի շատ բան ենք սովորում ավետարանի սկզբունքների մասին ևթե ինչպես են դրանք առնչվում մեր կյանքին, որպես Եկեղեցու տղամարդիկ և կանայք: Երկրորդ և երրորդ ժամերի ընթացքում մեր փոքր երեխաները հաճախում են Երեխաների Միություն, որտեղ նրանք երգում են երգեր և դասեր ուսուցանվում ավետարանի սկզբունքների մասին իրենց մակարդակով: Մեր դեռահասները հաճախում են Երիտասարդ Կանանց և Երիտասարդ Տղամարդկանց դասարանները, որտեղ նրանք ևս սովորում են ավելի շատ բան ավետարանի սկզբունքների մասին և ինչպես են նրանք կիրառում դրանք իրենց կյանքում: Այցելուները միշտ ողջունելի են: Ցույց տալ ավելին

Արդյունքներ չկան