mormon.org Širom svijeta

Obavijest o privatnosti (Updated 2018-09-01)

U ovoj Obavijesti, mi, Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana i njezini entiteti, pružamo vam informa- cije o tome kako procesuiramo vaše osobne podatke. Kada navodimo »nas« ili »mi« ili »naš«, mislimo na Crkvu i entitete Crkve.

1. Tko kontrolira vaše osobne podatke?

Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana djeluje kroz svoje predstavnike i entitete Crkve kada procesuiramo vaše osobne podatke. Kada podijelite osobne podatke s nama, vi ih dijelite s Crkvom kroz entitete Crkve.

a. Crkva: Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana (»Crk- va«) zajednica je ljudi koji vjeruju u isti religijski nauk, prakticiraju iste vjerske obrede i uredbe, i vođeni su crkve- nim načelima. Mjesne jedinice Crkve, poput odjela, ograna- ka, kolčića, okruga, misija i područja, samo su pododsjeci ove zajednice vjernika i nisu odvojene pravne osobe; postoje ograničene iznimke.

b. Entiteti Crkve: Kako bi zadovoljila vremenite potrebe i ispunila druge svrhe Crkve, pravna struktura sačinjena od raznih izdvojenih pravnih entiteta pomaže Crkvi širom svijeta. Ovi izdvojeni pravni entiteti (ovdje »entiteti Crkve«) pravno su odvojeni od Crkve. Korporacija predsjedavajućeg biskupa Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana (»KPB«), zajedno s jednim ili više drugih entiteta Crkve, obrađuje vaše osobne podatke kao odgovorni kontrolori zajedničkih podataka. Neki entiteti Crkve mogu primiti osobne podatke kao procesori podataka kako bi omogućili usluge tim entitetima Crkve koji djeluju kao kontrolori podataka. Na vaš zahtjev, omogućit ćemo vam informacije o tome koji entiteti Crkve procesuiraju vaše osobne podatke.

2.  Koje osobne podatke prikupljamo?

Prikupljamo osobne podatke koje (a) vi aktivno podnesete nama, (b) zabilježimo mi, i (c) mi dobijemo od treće strane. Vaše osobne podatke možemo obrađivati sa ili bez automatskih sredstava, uključujući prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili promjenu, dohvaćanje, konzultiranje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnima, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, ili uništavanje vaših osobnih podataka.

a.  Aktivno podneseni podaci. Vi nam podnosite osobne podatke kada se pridružite Crkvi, tražite crkvene uredbe, tražite crkvene materijale, tražite pristup crkvenim alatima ili uslugama, ili se uključite u druge oblike interakcije ili komunikacije s Crkvom. Kada stupite u interakciju s Crkvom, mi obično obradimo ime, datum rođenja, mjesto rođenja, broj telefona, adresu e-pošte, fizičku adresu, fotografiju, spol, informacije o donacijama/uplatama, i tako dalje. Možete nam pružiti dodatne informacije za sudjelovanje na vlastitu inicijativu u anketama, natjecanjima ili drugim aktivnostima i događanjima. Sudjelovanje u anketama, natjecanjima i sličnim aktivnostima je neobvezno. Ukoliko ne želite sudjelo- vati ili pružiti osobne informacije povezane s tim aktivnosti- ma, to neće utjecati na vaš članski status ili mogućnost korištenja dostupnih crkvenih alata ili usluga. U svakom ćete takvom slučaju znati koje nam osobne podatke pružate budući da aktivno i dobrovoljno podnosite podatke.

b. Podaci koje stječemo od trećih strana i pasivno podneseni podaci. Kada to mjesni zakon dopušta, možete podnijeti osobne podatke, uključujući podatke za kontakt nekog drugoga osim sebe (drugim riječima, treće strane) kako biste nam omogućili kontakt s tom osobom, dostavu ili na drugi način udovoljavanje vašem zahtjevu. Kada dajete osobne podatke o nekome drugome osim o sebi, prvo morate dobiti informirani pristanak te druge osobe ukoliko je njegova ili njezina suglasnost zakonski obvezna.

Ako ste nam vi ili netko drugi dali vaše osobne podatke za kontakt, a željeli biste zatražiti da vas više ne kontaktiramo, molimo pratite postupke za odjavljivanje ili isključenje koji se nalaze na određenoj stranici, biltenima, obavijesti e-poštom ili nas, molimo, kontaktirajte na stranici DataPrivacyOfficer@ldschurch.org.

Možemo obraditi i učiniti javno dostupnima osobne podatke stečene iz objavljenih izvora. Možemo obraditi i objaviti žive informacije u skladu s primjenjivim mjesnim zakonima.

Neke mobilne aplikacije mogu prikupiti vaše informacije zasnova- ne na lokaciji kako bi vam pomogle pronaći najbliži hram ili sastajalište ili iz sličnih razloga. Možete urediti postavke na vašem uređaju kako biste isključili lokacijske usluge.

Kada posjetite bilo koji od naših izvora, naši poslužitelji (koristeći datoteke zapisnika ili sustave filtriranja) mogu prikupljati informa- cije koje vaš internetski preglednik šalje u bilo kojem trenutku kada posjetite web stranicu. Ove informacije mogu uključivati, no nisu ograničene na njih, vašu adresu internetskog protokola (IP adresa), tip vašeg preglednika, operativni sustav, postavke jezika, bilo koju internetsku stranicu koju ste prethodno posjetili prije dolaska na našu stranicu, datum i vrijeme svakog zahtjeva posjetitelja, informaciju koji ste pretraživali na našim izvorima, te ostale informacije koje su prikupili kolačići ili slične tehnologije. Molimo pročitajte naša pravila o kolačićima objavljena na svim našim mobilnim aplikacijama i web stranicama kako biste saznali više o kolačićima i sličnim tehnologijama te kako ih koristimo.

3. Za koje svrhe obrađujemo osobne podatke?

Obrađujemo osobne podatke za crkvene, rodoslovne, humanitar- ne, socijalne, misionarske, nastavne te druge operativne i administrativne svrhe.

Koristimo osobne podatke za pružanje crkvenih i drugih poveza- nih usluga za ispunjavanje misije Crkve. Možemo koristiti osobne podatke da (a) kontaktiramo vas ili druge, (b) kreiramo i održava- mo članske zapise, (c) ispunimo vaše zahtjeve, (d) zatražimo vašu dobrovoljnu povratnu informaciju, (e) prilagodimo moguć- nosti ili sadržaj na našim alatima ili uslugama, (f) procijenimo sposobnost sudjelovanja u hramskim i drugim uredbama, misionarskom služenju, dobrovoljnim položajima ili položajima vodstva, ili (g) pružamo crkveno vjersko obrazovanje, socijalnu pomoć ili druge programe Crkve. U ovom kontekstu, pravni temelj za našu obradu vaših osobnih podataka je ili potreba obavljanja ugovornih i drugih obveza koje imamo prema vama ili ispunjavanje naših legitimnih aktivnosti kao Crkva.

Također možemo koristiti vaše podatke kako bismo bili u skladu s primjenjivim zakonima i ostvarili zakonska prava kao temelj za našu obradu podataka.

Također možemo koristiti vaše osobne podatke za unutarnje potrebe, uključujući i revizije, analize podataka, rješavanje problema u sustavu te istraživanja. U ovim slučajevima, temeljimo našu obradu na zakonskim interesima u obavljanju aktivnosti Crkve.

4.  Skim dijelimo osobne podatke? 

Dijelimo vaše osobne podatke s drugim stranama u sljedećim okolnostima:

a. Pružatelji treće strane. Možemo pružiti osobne podatke trećim stranama za korištenje u izvođenju internih funkcija u naše ime (primjerice, obrada plaćanja, održavanje, sigur- nost, analiza podataka, posluživanje, usluge mjerenja, slanje poruka preko društvenih medija temeljenih na podacima, ankete, itd.). U takvim slučajevima, u skladu s ovom Obavi- jesti i važećim zakonima, pružatelji usluga bit će pod ugovornom obvezom da zaštite osobne podatke od dodat- nog obrađivanja (uključujući u marketinške svrhe) i od prenošenja.

b. Entiteti Crkve. Možemo prenijeti osobne podatke u bilo koji entitet Crkve za ostvarenje crkvenih svrha.

Ukoliko ste član Crkve, vaše opće članske informacije i bilo koje neobvezne informacije koje možete odabrati pružiti (na primjer, adresa e-pošte i fotografija), mogu biti podijeljene s članovima Crkve u vašem odjelu ili ogranku i kolčiću ili okrugu koliko je potrebno za crkvene svrhe navedene iznad. Neki se vaši podaci mogu također vidjeti na ograničenoj osnovi na našim internetskim izvorima, uključujući i LDS.org. Možete isključiti dijeljenje informacija ili ograničiti neobvezne informacije koje dijelite mijenjanjem postavki svoga profila na pojedinim izvorima.

c. Pravni zahtjevi. Možemo pristupiti vašim osobnim podacima, objavama, zapisima u dnevnik, online razgovorima, osobnim bilješkama, sadržajima ili drugim podnescima i otkriti ih bilo kojem izvoru ako u dobroj vjeri smatramo da se to zahtijeva temeljem sudskog poziva, sudskog ili upravnog naloga, ili ako je drugačije propisano zakonom. Dodatno, možemo otkriti vaše osobne podatke i druge informacije: sukladno zakonu ili za ostvarivanje ili obranu zakonskih prava; za poduzimanje mjera predostrožnosti od odgovornosti; zaštitu prava, vlasništva ili sigurnosti izvora bilo kojeg pojedinca ili općenito javnosti; održavanje i zaštitu sigurnosti i integriteta naših službi ili infrastrukture; zaštitu sebe i naših službi od lažnih, zlostavljačkih ili nezakonitih korištenja; istraživanje i obranu protiv tužbi i optužbi treće strane; ili za pomoć vladinim agencijama za provedbu zakona.

5. Gdje pohranjujemo osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo pohraniti u podatkovnim centrima u Sjedinjenim Državama, na oblak rješenjima za skladištenje, ili u prostorijama entiteta Crkve. Kako bismo osigurali adekvatnost zaštite podataka koje prenosimo u druge jurisdikcije, sklopili smo sporazume o prijenosu i obradi podataka između odgovarajućih entiteta Crkve i njihovih pružatelja usluga, a ti sporazumi uključuju standardne ugovorne odredbe koje je odobrila Europska komisija u skladu sa zahtjevima zakona EU (koje možete pregledati ukoliko nas kontaktirate kako je navedeno na kraju ove Obavijesti).

6. Kako osiguravamo osobne podatke? 

Koristimo tehničke i organizacijske mjere za zaštitu primljenih osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog mijenja- nja i radi zaštite povjerljivosti. Redovito pregledavamo svoje sigurnosne postupke te razmišljamo o odgovarajućim novim sigurnosnim tehnologijama i metodama. Također, koristimo i najnoviju tehnologiju enkripcije kako bi se šifrirao prijenos podataka na našim stranicama za prijavu. Međutim, zbog toga što ne možemo jamčiti potpunu sigurnost ovih enkripcijskih tehnologija, molimo vas budite oprezni prilikom internetskog podnošenja osobnih podataka.

7. Koliko dugo zadržavamo osobne podatke?

Zadržavamo prikupljene osobne podatke, uključujući informacije prikupljene kroz mobilne aplikacije i druge podneske, kroz razumno vremensko razdoblje kako bismo ispunili svrhe obrade spomenute iznad. Zatim ih arhiviramo kroz vremensko razdoblje potrebno ili uvjetovano zakonom ili zakonskim razmatranjima. Kada arhiviranje više nije potrebno, brišemo osobne podatke iz naših zapisa, osim ograničenih povijesnih informacija u profilu, općih rodoslovnih zapisa i osobnih podataka zadržanih kao dio trajnog rodoslovnog, članskog ili crkvenog povijesnog zapisa.

8. Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima i ispraviti ih? 

Nastojimo održati točnost osobnih podataka i oslanjamo se na vas da osigurate da su vaši osobni podaci potpuni i točni. Možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima te potvrditi, ispraviti ili popraviti (uključujući ažuriranja) i blokirati vaše osobne podatke kroz posebnu registraciju na internetskoj stranici, putem vašeg profila ili vašeg računa SPD-a, kako je to primjenjivo.

Ako ste član Crkve, neki se vaši osobni podaci mogu ažurirati samo promjenama u vašem crkvenom članskom zapisu. Takve se promjene moraju izvršiti kontaktiranjem bilježnika vaše crkvene jedinice i traženjem promjene.

Možete nas kontaktirati za korištenje dodatnih zakonskih prava poput prenosivosti podataka, prigovora u skladu s primjenjivim zakonima, ograničenja obrade i brisanja vaših osobnih podataka. Također imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu.

Ukoliko imate problema s mijenjanjem ili ažuriranjem vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati kako je navedeno na kraju ove Obavijesti.

9. Datum stupanja na snagu te izmjene i dopune.

Ova obavijest stupa na snagu 1. rujna 2018. i može se izmijeniti s vremena na vrijeme.

10. Kontaktirajte nas. 

Imamo globalnog službenika za zaštitu podataka koji može odgovoriti na pitanja o privatnosti podataka ili sigurnosnim pitanjima. Pitanja o ovoj Obavijesti ili sigurnosti osobnih podataka koje obrađujemo možete poslati putem e-pošte, faksa, ili poštom na:

E-pošta:           DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Telefaks:          +1-801-240-1187
Adresa:            Data Privacy Office
                          50 E. North Temple Street
                          Salt Lake City, UT 84150-0013
                          USA