mormon.org Širom svijeta

Dobar dan, Ja sam vivian muñoz

  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz

O meni

Ja sam mormonka. Rođena sam u jednoj od prvih obitelji Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana u svojoj voljenoj zemlji, Čileu. Još otkad sam bila djevojčica, bila sam »knjiški moljac«, odnosno studiozna i zaljubljena u znanje, a kasnije u znanost i u područje medicine. Studirala sam na Sveučilištu u Čileu, gdje sam diplomirala kao liječnica, i provela sam 27 godina u liječenju i sprečavanju bolesti povezanih s prehranom, kao što su debljina i dijabetes. Otprilike 15 godina sam radila na više od jedne televizijske postaje kao sugovornik u jutarnjim programima, podučavajući ljude kako da se bolje hrane, zainteresiravši mnoge za ovu temu. Kakva je divna mogućnost podučavati druge o načelima evanđelja, o tome kako se brinuti o svojem tijelu kao o hramu, baš kao što sam naučila od svojih učitelja u Crkvi, kao i na fakultetu!!! Udala sam se za divnog čovjeka, misionara Crkve u Argentini, i imamo sedmero djece, dva unuka i malu unuku koja je rođena u kolovozu 2015. Neizmjerno sam sretna što sam članica Crkve. Za mene je čudo znati da Isus jest Krist, naš Spasitelj i naš primjer kojeg trebamo slijediti… i da obitelji ne moraju završiti kad »nas smrt rastavi« – mogu biti vječne!!! I znam kako!!!

Zašto sam mormon?

Imala sam blagoslov roditi se u obitelji koja je već imala istinu o evanđelju, tako da su moji prvi koraci bili vođeni dobrim svjetlom. Kasnije, cijelo sam svoje školovanje polazila katoličku školu, najbolju u gradu u kojem sam odrastala (zato su me roditelji tamo upisali), i upoznavši se s tom vjerom s jedne strane, a s druge strane s Crkvom Isusa Krista svetaca posljednjih dana, mogla sam sama otkriti, sa svom sigurnošću u svom srcu, da je kraljevstvo Božje na zemlji i da se njegova ovlast i cjelokupna istina nalaze u Crkvi u kojoj su me roditelji podučavali. U vlastitom sam srcu osjetila odgovore na moje molitve i Bog mi je potvrdio da je ovo njegova istina i najbolje mjesto gdje trebam biti i odgojiti svoju djecu.

Osobne priče

Kako vam je Duh Sveti pomogao?

Još otkad sam bila djevojčica, imala sam jedinstveno posebno iskustvo komunikacije sa Stvoriteljem, kroz osobnu molitvu. U više sam prilika imala osjećaje, misli i doživljaje mira, utjehe i vodstva kad sam ga molila za pomoć i za odgovor na moje brige. Sjećam se tamnih, kišnih, hladnih noći kad bih se kao djevojčica probudila nasmrt uplašena i molila s vjerom, moleći Boga da umiri moje strahove, i osjetila bih silan mir, osjećajući kako me strah napušta, vratio bi se topli osjećaj mira i kasnije sigurnosti, znajući da je on tamo, blizu mene, da me uistinu poznaje, da sam mu važna, da me voli i da želi najbolje za mene. Zato preko Duha Svetoga on stvarno razgovara sa mnom o bilo čemu što u vjeri tražim od njega. Također, svaki put kad bih mu se u patnji molila da mi pomogne pronaći nešto što sam izgubila, a što mi je bilo važno, mogla sam se vratiti i ponovno pogledati na istom mjestu gdje sam već gledala i više puta sam pronašla ono što sam izgubila, ali nakon što sam ga molila, ne prije. Kasnije kad sam odrasla, svaki put kad bih upoznala mladića koji mi je bio zanimljiv ili poseban, okrenula bih se Nebeskom Ocu za vodstvo, kako bih vidjela bi li mi pomogao pronaći najbolju osobu s kojom mogu biti sretna. I svaki put sam dobila svoj odgovor, više puta je bio »ne«, a samo jednom je bio »da«!! A kako je divan taj dan bio!

Kako živim svoju vjeru

Svake nedjelje kao obitelj rano ustajemo i odlazimo u crkvu, gdje obnavljamo svoje saveze koje smo sklopili pri krštenju. Divno je znati da, unatoč tome što se ne vidimo često, moja djeca Andrea i Francisco, zajedno sa svojom obitelji, čine to isto ondje gdje žive i da su sa svojom djecom uključeni u iste stvari kao i mi. Uvijek smo povezani!!! U 5.00 ujutro, Agustin (14) i Elizabeth (16) već su budni, baš kao njihovi brat i sestra kad su bili njihovih godina, kako bi otišli na nastavu proučavanja Svetih pisama (Vjeronauk), u 6.00 ujutro u našoj kapeli, od ponedjeljka do petka, a nakon toga u školu (baš kao što sam i ja činila u njihovoj dobi, četiri godine!!!). Osjećate radost u svojoj duši kad od nadahnutih učitelja slušate o vječnim istinama Božjim za naše živote i imate toliko odgovora na sve brige mladih, kao i na one koje su vječne. Ne mogu zamisliti svoj život bez Crkve. Veći dio moje sreće kao kćeri, sestre, supruge i majke je zahvalnost za ono što sam naučila i doživjela dok sam nastojala živjeti evanđelje Isusa Krista.