mormon.org Širom svijeta

Molimo vas iznesite svoje osjećaje/svjedočanstvo o obnovi evanđelja.

  • Mnogo je ljudi, religija i vjera na svijetu koje nam nude događaje Spasiteljevog posjeta prorocima na zemlji, no nikada nisam čitao ili čuo bilo kakav događaj da su čovjeka posjetili i BOG i ISUS KRIST, kao što se to dogodilo Josephu Smithu. Implikacije za to su SNAŽNE!! Poruka je bila tako važna da je Krist poveo svoga Oca sa sobom!! Pozivam sve koji su znatiželjnog uma da što više nauče o tim događajima koji vode povratku Kristove istinske Crkve… i dopustite da vam promijene život kao što su i meni!! Prikaži više

Nema rezultata