mormon.org Širom svijeta

Kako živim svoju vjeru

  • Živjela sam u Osijeku, Rijeku, Beogradu, i u Banjoj Luci zato što sam bila misionarka za ovu crkvu. Volim ovu crkvu i vjerujem da ima posebnu poruku o vjeri i nadi koja je važna da ljudi znaju. Služim za crkvu sad kao učiteljica nedjelne škole, i volim učiti tjedno pojedinačno i kao grupa. Nikada ćeš prestati učiti cijelog života! Prikaži više

  • Trenutno radim s mladima, a oni su nevjerojatni, puni života, ali je i izazov dotaknuti njihova srca, uvijek se truditi zabaviti ih i zainteresirati, ali i savjetovati ih i dati im bolje primjere nadvladavanja iskušenja! Ako sam ja to mogao, zašto oni ne bi mogli!!! Prikaži više

  • Ja sam poslušan. Prikaži više

  • Na Balkanu sam došao na poziv crkve na dve godine da služim kao i misionar. Pomognem drugima i podučavam besplatni kurs engleskog jezika. Prikaži više

  • Jedan od najvećih blagoslova u mom životu je služenje drugima. To je zadovoljstvo koje dolazi od služenja drugima, koje nas približava Spasitelju Isusu Kristu. Odlazeći nedjeljom na crkvene sastanke, imao sam priliku kao učitelj raditi s mladima, i s odraslima, te sam služio i mnoge druge pozive. Dobro je da se svi trudimo poboljšati naše živote i pomagati jedni drugima. Važno je učiti iz Svetih pisama i pokušati živjeti naše živote kao što bi Isus Krist htio da ih živimo. Prikaži više

  • Služim svom narod na misiju za Crkvu Isusa Krista Svetaca Posljednih Danas. Prikaži više

  • Živim svoju vjeru kroz misionarski rad! Podučavam i pričam s ljudima na ulici svaki dan o Isusu Kristu i Bogu. Prikaži više

  • Pokušavam živjeti svoju vjeru svaki dan kroz odnose s drugim ljudima. Kod kuće, ali i ovdje na Balkanu imam priliku imati crkvene pozive koji su vezani za glazbu. U crkvi sviram klavir na svim sastancima kako bismo svi zajedno mogli pjevati uz pratnju, te i nešto malo prije i poslije sastanaka kao poticaj i poziv Duha Svetoga . Također, uz ovaj poziv, na fakultetu sam još bila pozvana i kao učiteljica u Potpornom društvu. Primijetila sam da sam osobno jako puno naučila kada sam morala pripremati lekcije za druge sestre. Kroz taj sam poziv naučila kako proučavati Sveta pisma i riječi proroka. Prikaži više

  • Vjera mi znači način života. Poslanica Jakovljeva kaže da je vjera bez djela mrtva, a zaista se trudim da živim po tome. Ako čovjek kaže da vjeruje u Isusa Krista i da Ga voli, onda bi obavezno nastojao da pokazuje svoju ljubav prema Njemu živući po Njegovom učenju. Ja ne pijem, ne pušim, ne psujem. Zašto? Jer znam da je ovo evanđelje potpuno istinito. Zato sam posvetila 18 mjeseci za "misiju" kako bih pomagala drugima da se približe Kristu. Obožavam balkance zato što vidim kako vi snažno držate ono što volite. Na balkanu život nije lagan a zato su balkanci neki od najjačih ljudi ne svijetu. Bog vaš Nebeski Otac pomoći će vam da prevaziđete sve nevolje s kojim se suočavate. Prikaži više

  • Moja su me starija braća i sestre upoznali s Crkvom i s misionarima kada sam imao 12 godina. Misionari su me podučili evanđelju i tražili od mene da se molim kako bih shvatio da je ono čemu me podučavaju istina stoga sam se i molio te sam u dobi od 12 godina spoznao da je poruka istina, da je Mormonova knjiga riječ Božja i odlučio sam krstiti se. Sve ove godine u Crkvi bile su vrlo posebne. Sudjelovao sam na Vjeronauku i Institutu, programima za mlade ljude gdje se podučava evanđelje. Također sam bio misionar u prekrasnoj državi Boliviji. Imao sam različita zaduženja i pozive u Crkvi, a ono koje sam najviše volio bilo je služenje mladim ljudima poput mene u Crkvi. Primijetio sam kako se moj život poboljšao i promijenio uz evanđelje. Također sam vidio promjenu kod mnogo ljudi koji su primjenjivali istinita načela koja ga sačinjavaju. Osjećam se veoma blisko Bogu i njegovom Sinu, Isusu Kristu. Volim ih i siguran sam da i oni vole mene. Imam svjedočanstvo o ovom evanđelju i sa svim svojim srcem znam da je istinito, da je Isus Krist pravo biće, uskrslo i besmrtno. Volim ovo evanđelje i njegova naučavanja. Prikaži više

Nema rezultata