mormon.org Širom svijeta
Cameron: Sarajevo, misionar, Mormon.

Dobar dan, Ja sam Cameron

O meni

Ja sam u penziji. Uživam planinarenje i kajak

Zašto sam mormon?

Znam da isus Krist živi i da je Sin Božji. Znam da je Mormonova knjiga istinita. Isus Krist je obnovio svoje evanđelje preko Josepha Smitha. Znam da je ovo istinito kroz Duha Svetoga i blagoslove koje sam primio.

Kako živim svoju vjeru

Predsjednik Ezra Taft Benson je rekao: "Kristolika služba uzvisuje… Gospodin je obećao da će oni koji izgube svoje živote u služenju drugima pronaći sami sebe. Prorok Joseph Smith rekao nam je da trebamo ‘utrošiti… živote svoje’ u ostvarivanju Gospodinovih nauma."