mormon.org Koko maailma

Onko Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon liittymiselle ja pappeuden saamiselle etnistä alkuperää tai ihonväriä koskevia rajoituksia?

Virallinen vastaus

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon liittymiselle ei ole etnistä alkuperää tai ihonväriä koskevia rajoituksia. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa ei myöskään pappeuden saamiselle ole etnistä alkuperää tai ihonväriä koskevia rajoituksia.

Eräässä kirkon virallisessa julistuksessa sanotaan: "Jokainen uskollinen, kelvollinen mies kirkossa voi saada pyhän pappeuden ja voiman käyttää sen jumalallista valtuutta sekä nauttia rakkaidensa kanssa jokaisesta siunauksesta, joka siitä koituu, temppelisiunaukset mukaan luettuina. Tämän mukaisesti kirkon kaikki kelvolliset miespuoliset jäsenet voidaan asettaa pappeuteen rotuun tai ihonväriin katsomatta."
(Oppi ja liitot, Virallinen julistus 2, s. 342–343.)

Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, vahvisti tämän periaatteen puhuessaan kansalliselle lehdistöseuralle (National Press Club) Washington D.C:ssä: "Uskomme siihen vanhaan sanontaan, että työ on kevyempää, kun tekijöitä on paljon. Meillä on maallikkopappeus, ja jokainen kelvollinen mies voi saada tämän pappeuden."

  • Ei, ei ole. Minulla on pappeus, joka on käsittämättömän suuri siunaus minulle sekä perheelleni. Aikanaan asiaan liittyi rajoituksia, ja vaikuttaa siltä, että kirkkoa kohtaan oli sen takia ikäviä asenteita, mutta miettikääpä tätä: oman henkilökohtaisen tutkimiseni mukaan Yhdysvalloissa tai muualla maailmassa ei ole viimeisen vuosisadan aikana ollut ainoatakaan kirkkoa tai uskontoa, joka ei olisi harjoittanut jonkinlaista erottelua tai syrjintää. Ihmiset ovat kaukana täydellisyydestä (minkä vuoksi me kaikki tarvitsemme rakastavan Jumalan vaikutusta elämässämme). 1800-luvun puolenvälin tienoilla kirkkomme johtajat joutuivat kärsimään huomattavaa vainoa erityisesti siksi, että he sallivat orjien olla kirkon jäseniä ja elää mormonien keskuudessa. Siitä johtuen näitä johtajia tervattiin ja kieriteltiin höyhenissä, piestiin ja jopa ajettiin ulos kodeistaan. Itse asiassa vuonna 1844, kun Joseph Smith (myöhempien aikojen kirkon ensimmäinen profeetta) oli ehdolla Yhdysvaltain presidentiksi, eräs hänen keskeisimmistä vaaliteemoistaan oli orjuuden lakkauttaminen vuoteen 1850 mennessä. Tähän ei suhtauduttu hyvin osavaltiossa, missä orjat olivat omaisuutta. Kuten missä tahansa muussa uskonnossa, ihmiset pyrkivät olemaan parempia elämällä täysin Vapahtajan opettamien periaatteiden mukaisesti, jotka tulevat rivi rivin päälle, opetus opetuksen päälle. Kaiken edellä olevan lisäksi kirkko on antanut virallisen julistuksen, joka on painettu osaksi MAP-kirkon pyhiä kirjoituksia. Se julistaa maailmalle, ettei koko Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa sallita minkäänlaista ihonväriin perustuvaa syrjintää. En tiedä moniakaan uskontoja, joilla olisi vastaavanlainen virallinen asiakirja kuin se, joka on osana kaikkien myöhempien aikojen pyhien käyttämiä pyhiä kirjoituksia. Henkilökohtaisessa ilmoituksessa on suurta voimaa, ja sitä voivat saada kaikki, jotka etsivät Herraa ja haluavat tuntea Hänen tahtonsa. Se on ihmeellistä! Näytä enemmän

Ei hakutuloksia