mormon.org Koko maailma

Miksi minä olen mormoni

  • Olen mormoni, koska uskon Jumalaan ja koska uskon vahvasti perheen tärkeyteen. Uskon täydestä sydämestäni, että perheeni voi saavuttaa onnen ja iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen opetusten kautta. Mormonikirkko tukee tätä uskonkäsitystä ja tarjoaa ohjelmia ja opetusta, joiden avulla perheeni voi työskennellä saavuttaaksemme täydet mahdollisuutemme. Näytä enemmän

  • Olen mormoni, koska olen lukenut Mormonin kirjan ja rukoillut asiasta. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta kaikki todella riippuu tästä yhdestä asiasta. Lukemalla Mormonin kirjaa ja sen jälkeen rukoilemalla siitä saatoin tuntea, että se on totta. Kun kerran tunsin niin, en voinut kieltää sitä, ja niinpä minun oli päätettävä, mitä tekisin asialle. Yritän siis elää Mormonin kirjan opetusten mukaisesti, joihin kuuluvat myös Raamatun opetukset. Ehkäpä hienoin juttu kirjassa on se, mitä se merkitsee: Jos Joseph Smith sai Mormonin kirjan ilmoituksen kautta, hänen täytyy olla profeetta. Se tarkoittaa, että Jumala kutsuu edelleen profeettoja johtamaan kansaansa. Millainen siunaus! Näytä enemmän

  • Olen mormoni, koska mielestäni tämä kirkko, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, on Kristuksen kirkko maan päällä. Se, että on mormoni, tarkoittaa, että on onnellinen. Näytä enemmän

  • Vartuin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon piirissä. Olen aina pitänyt kovasti siitä, miten kirkko korostaa perheitä. Kävimme perheen kanssa kirkossa, ja pidimme joka maanantai-ilta perheillan. Opimme pyhien kirjoitusten pohjalta lisää Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen elämästään ja opetuksistaan. Varttuminen maitotilalla antoi meille tilaisuuden työskennellä yhdessä, ja se on pitänyt meidät läheisinä. Lähdettyäni kotoa halusin palvella lähetystyössä, mutta minun täytyi tietää omakohtaisesti, että kirkko on totta. Tutkittuani ja rukoiltuani paljon opin itse, että jokainen meistä voi saada omakohtaisen tiedon. Tiedän, että Jeesus Kristus elää, että Hän rakastaa minua ja että me voimme elää jälleen Hänen kanssaan perheinä. Näytä enemmän

  • Olen ollut koko elämäni kirkon jäsen, mutta vasta muutamia vuosia sitten olen saanut vahvemman todistuksen niistä asioista, joita kirkossamme opetetaan. Kun käyn kirkossa ja elän käskyjen mukaan, koen olevani onnellisempi ja pystyvän paremmin osoittamaan rakkautta ympärilläni olevia ihmisiä kohtaan. Näytä enemmän

  • Olen Mormoni yksinkertaisesti sen takia että olen saanut todistus Mormonin Kirjan totuudesta. Kolme vuotta sitten luin Mormonin Kirjan läpi viidessä päivässä ja rukoilin Jumalaa, Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimalla minä sain selkeä sanoma Taivaaliselta Isältä että tämä on se ainoa oikein tie elämässä. Näytä enemmän

  • Vanhempani kasvattivat minut kirkon piirissä. Olen mormoni. Elämässäni olen oppinut ymmärtämään asioita teini-iässä, varttunut aikuiseksi ja pitänyt kiinni vaatimuksista, jotka olen asettanut itselleni. Omien kokemusteni kautta olen saanut tietää, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tosi kirkko. Olen rukoillut ymmärtääkseni tämän asian ja olen saanut vastaukseni. Saan siitä vahvistuksen päivittäin siunausteni ja edistymismahdollisuuksieni myötä. Tiedän, että olen Jumalan tytär ja että Hän on olemassa. Tiedän myös, että Jumala antoi Jeesuksen Vapahtajakseni ja että ainoastaan minä itse päätän, seuraanko Häntä vai en. Hän on vastannut rukouksiini. Olen elämässäni oppinut ymmärtämään, että edistyäksemme yksilöinä meidän täytyy löytää koettelemuksistamme positiivisia puolia. Evankeliumin avulla on jopa helpompaa päästä elämän vaikeuksien yli. Evankeliumi on opettanut minua olemaan positiivisempi jokapäiväisessä elämässäni. Näen uskon myös lapsissani, kun opetan heille evankeliumia ja kun he vaikkapa lausuvat rukouksen, kiittävät Jumalaa ja pyytävät jotakin tuosta vaan, kuten lapset tekevät. Siksi tiedänkin epäilyksettä, että kirkko on totta, koska näen sen sekä henkilökohtaisessa elämässäni että perheeni elämässä. Usko tekee meistä vahvempia. Näytä enemmän

  • Olen ollut kirkon jäsen syntymästäni asti, ja käyn kirkossa perheeni kanssa. Uskontoni on minulle kaikki kaikessa – se on koko elämäni. Jumalan rakkaus antaa minulle voimaa ponnistella päivästä toiseen. Elämäni ei ole helppoa, mutta kun ymmärtää, mikä olemassaolomme tarkoitus täällä maan päällä on – kun tietää, missä olimme ennen syntymäämme, miksi me olemme täällä ja mitä tapahtuu sen jälkeen kun kuolemme – jokaisella uhrauksella, koettelemuksella ja ongelmalla on jokin merkitys, ja vaivannäkö on sen arvoista. Olen aina uskonut Jumalaan, ja vanhempani ovat olleet minulle esimerkkinä. He kasvattivat minut kristillisessä perheessä. Me emme ole täydellisiä, mutta pyrimme olemaan sitä jonakin päivänä. Ihmiset ovat monesti kysyneet minulta: ”Sinä olet mormoni. Miksi vanhempasi kasvattivat sinut tällä tavalla? Sinä elät kuplassa.” Mutta en voi kieltää sitä, kuka minä olen ja miltä minusta tuntuu. Minulle ei ole olemassa toista tapaa elää, sillä tämä ei ole velvoite eikä perinne, vaan se on sitä, mitä haluan itselleni nyt ja omalle perheelleni tulevaisuudessa. Elämäni on ollut vaikeaa, mutta koettelemukset, ongelmat ja vaikeudet eivät ole vieneet minua pois kirkosta, vaan päinvastoin, uskoni on vahvistunut joka askeleella. Minä tiedän, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on totta. Minä tiedän, että taivaallinen Isämme ja Jeesus Kristus elävät. Rakastan heitä ehdoitta ja tiedän, että he rakastavat meitä, ja siitä syystä Jumala loi onnensuunnitelman kaikille lapsilleen. Hänen rakkautensa on niin suuri, että Hän lähetti Jeesuksen Kristuksen maan päälle meidän vuoksemme. Olen varma, ettei minulla voisi olla parempaa ystävää kuin Jeesus Kristus – Hän antoi henkensä minun vuokseni. Voin hyvin tehdä mitä tahansa, mitä Hän minulta pyytää. Olen kiitollinen Jumalalle tästä mittaamattoman arvokkaasta aarteesta elämässäni, Hänen evankeliumistaan. Se on niin arvokas lahja, että siitä riittää jokaiselle, ja haluan jakaa sitä muille elämäni jokaisena päivänä. Ei ole epäilystäkään siitä, että on ilo saada olla mormoni! Näytä enemmän

  • Olen kasvanut MAP-kirkossa, ja minusta on aina tuntunut, että se, mihin uskon ja mitä kirkossa opetetaan, on johdonmukaista ja järkevää. Myönnän, että rakastan johdonmukaisuutta – se sopii minulle. Ollessani parikymppinen sain MAP-kirkon lähetystyötehtävän päätökseen. Lähetystyö vahvisti uskoani valtavasti. Sen jälkeen työskentelin tiiviisti tri Stephen Coveyn kanssa, joka on mahtava esimerkki henkilöstä, joka elää täysin uskonsa mukaan. Kuuntelin hänen pitävän luennon toisensa jälkeen profeetta Joseph Smithistä ja niistä hyvin henkilökohtaisista asioista, joita opimme Josephin kokemuksesta Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Yksi niistä asioista on opetus jumalallisista mahdollisuuksista, joita meissä jokaisessa on – tieto siitä, että meissä on kirjaimellisesti jumalallisuuden DNA:ta, joka antaa meille ymmärrystä sekä siitä, KEITÄ me olemme, että siitä, KENEN me olemme. Silti tämä puhutteli pääasiassa vain mieltäni. Sitten vielä muutama vuosi eteenpäin… Nyt olen naimisissa unelmieni miehen kanssa ja meillä on lapsi, jolla on diagnosoitu vamma, joka miltei pelästytti minut hengiltä – autismi. Siinä vaiheessa käsitin, että se, mitä uskoin hänen mahdollisuuksistaan, voisi muuttaa ja muuttaisi pienen poikani elämän. Koska tiesin mielessäni – ja kun vuodatin sydämeni Jumalalle, sain kiistattoman varmuuden myös sydämeni sisimpään – että Matthew on mahtava henki. Mikään nimike ei muuta hänen mahdollisuuksiaan, ja minulla hänen äitinään on vastuu välittää hänen arvonsa ja mahdollisuutensa hänelle tavalla, joka innoittaa myös häntä näkemään sen. Tästä varmasta tiedosta – siitä, KUKA olen ja kuka hän on, yhdistettynä tietoon siitä, KENEN me olemme – on tullut ohjaava voima elämässäni, ja se antaa minulle näkemystä, kun kamppailen selviytyäkseni joistakin haasteista, joita tulee, kun kasvattaa poikaa, kuten meidän suloista Matthew’ta. Näytä enemmän

  • Olen saanut esivanhemmiltani vahvan uskon perinnön. Tutkiessani sukuani sain tietää, millaisia he olivat, mitä he tekivät, keitä heidän ystävänsä olivat ja minkälaisia he olivat maineeltaan. Tunsin aitoa iloa saadessani tietää, että kuulun jaloon, kelvolliseen sukuun, jolla on korkeat moraalin mittapuut. Kirjoittaessani kertomuksia esivanhemmistani näin selvästi tiettyjä luonteenpiirteitä, jotka ovat johdonmukaisesti siirtyneet sukupolvelta toiselle ja joita arvostan mitä suurimmassa määrin. Huomasin, että evankeliumi vaikuttaa elämäämme suuresti. Se ei tarkoita, ettei meillä olisi ongelmia kuten sairautta, työttömyyttä, joidenkin ihmisryhmien meihin kohdistamaa vihamielisyyttä ja niin edelleen. Mutta kun elän evankeliumin mukaan, huomaan itsessäni voimaa voittaa haasteita, hyväksyä elämääni tulevia vaikeita ja käsittämättömiä asioita ja nähdä ne tilaisuutena tulla paremmaksi ja kehittyä ihmisenä. Tiedän, kuka olen. Olen Jumalan tytär. Ja olen antanut elämäni Hänen käsiinsä. Se ei ole sokeaa luottamusta, vaan suunnittelen elämäni kulkua Hänen avullaan. En pyydä Jumalaa tekemään puolestani sellaista, mihin en itse ole valmis käyttämään aikaani ja voimiani. Pidän omaa elämääni ja perheeni jäsenten elämää korvaamattoman arvokkaana lahjana; pidän sitä arvossa ja haluan täyttää sen vain sellaisilla asioilla, joiden haluan tuottavan parhaimpia muistoja. Monen vuoden kuluttua haluan tarkastella kulkemaani polkua ja saavutuksiani ja huomata, että pidän siitä, en kadu mitään eikä elämäni ole kulunut hukkaan. Minä rakastan Jumalaa. Kirkko on auttanut perhettäni vaikeiden aikojen yli. Se tukee meitä tänäkin päivänä. Tässä kirkossa sain kuulla ihmeellisen ja kallisarvoisen tiedon siitä, että perheet voivat olla yhdessä iankaikkisesti. Tieto siitä on ihmeellinen, se pitää meitä vastuullisina – se on koko iankaikkisuutta varten! Näytä enemmän

Ei hakutuloksia