mormon.org På verdensplan

Er der restriktioner vedrørende race eller hudfarve for, hvem der kan tilslutte sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige eller modtage præstedømmet?

Officielt svar

Der er ingen restriktioner vedrørende race eller hudfarve for, hvem der kan tilslutte sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Der er ingen restriktioner vedrørende race eller hudfarve for, hvem der kan modtage præstedømmet i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

En af Kirkens officielle erklæringer siger: »Hver trofast, værdig mand i kirken kan modtage det hellige præstedømme med magt til at udøve dets guddommelige myndighed og sammen med sine kære nyde enhver velsignelse, som kommer derfra, herunder templets velsignelser. Som følge heraf kan alle værdige mandlige medlemmer af kirken blive ordineret til præstedømmet uden hensyn til race eller hudfarve«
(Lære og Pagter, Officiel Erklæring – 2, s. 333).

Gordon B. Hinckley, tidligere præsident for Kirken, bekræftede dette princip, da han talte til National Press Club i Washington, D.C.: »Vi tror på det gamle ordsprog om at trække på samme hammel. Vi har et præstedømme af lægmænd, og enhver værdig mand er kvalificeret til dette præstedømme.«

  • Nej, det er der ikke. Jeg har præstedømmet, som er en utrolig velsignelse for mig og min familie. Et stykke tid var der begrænsninger, og der var tilsyneladende nogle dårlige følelser mod Kirken på grund af det, men hør lige engang … Efter hvad jeg selv har fundet ud af, var der ikke en eneste kirke eller religion i USA eller i hele verden, der i sidste århundrede ikke praktiserede en eller anden form for adskillelse eller diskrimination. Mennesker er langt fra fuldkomne (hvilket er årsagen til, at vi ALLE har brug for en kærlig Guds påvirkning). I midten af 1800-tallet led især ledere i vores kirke svære forfølgelser, fordi de tillod slaver at leve og være medlemmer hos mormonerne og blev rullet i tjære og fjer, slået og endda drevet ud af deres hjem på grund af det. Faktisk var en af Joseph Smiths (den første profet i de sidste dages helliges kirke) store mærkesager, da han stillede op til præsidentembedet i USA, at få slaveriet afskaffet senest i 1850. Det blev ikke særlig godt modtaget i en stat, der havde slaver som deres ejendom. Som i enhver anden tro stræber mennesker efter at blive bedre ved udførligt at efterleve de principper, Frelseren underviste i, som kommer linje på linje, forskrift på forskrift. Når alt dette er sagt, tillader Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige som helhed ikke nogen form for diskrimination over for hudfarve nogen steder i Kirken, som der står i en officiel erklæring til verden, der er trykt i de sidste dages helliges skrifter. Jeg kender ikke til mange trosretninger, der har et officielt dokument som dette, der er medtaget i hellige skrifter, som anvendes af alle sidste dages hellige. Der findes stor kraft i personlig åbenbaring, og alle mennesker, der søger Herren og har et ønske om at kende hans vilje, kan få den … Det er utroligt!! Vis mere

Ingen resultater